Işıkkent Eğitim Kampüsü’nde eğitim anlayışımız öğrenci merkezli, insancıl ve yapıcıdır.

Işıkkent Eğitim Kampüsü olarak inanıyoruz ki öğrenciler;

  • Farklı seviyelerde ve farklı yollarla öğrenirler.
  • Öğrenme süreçlerinde aktif katılımcı olarak yer aldıkları zaman başarıya ulaşırlar.
  • Farklı sosyal çevrelere sahip kişilerle etkileşim ve iletişim kurduklarında karakterlerini geliştirirler.

Eğitim anlayışımız öğrencinin kendi ayakları üzerinde durabilmesini ve öğrendiği bilgileri yaşamına entegre ederken toplumsal duruşunu kazanabilmesini hedefler.

Benimsediğimiz proje tabanlı, yapılandırmacı eğitim yaklaşımı, öğrencilerimizin sahip olduğu mevcut algı düzeyinin öğretmenler tarafından değerlendirilmesini ve elde edilen veriler ışığında öğrencilerin bir üst öğrenme sürecine taşınmasını sağlar.

Işıkkent öğretmeni, öğrenci odaklı faaliyetler tasarlayıp uygulamanın yanı sıra öğrenmeyi yönlendirir ve teşvik eder. Öğretmen, öğrencileriyle korumacı bir ilişki geliştirir. Bu ilişki, okulun destekleyici sistemi tarafından pekiştirilerek öğrencinin entelektüel, duygusal, fiziksel açılardan gelişimini sağlar. Öğretmenler, düzenli mesleki gelişim eğitimleri alarak, mesleki okumalar ve tartışmalar yaparak yaşam boyu öğrenmeyi biçimlendirirler.

Öğretim, öğrenme ve destek bütünlüğü içerisinde tekrarlayan değerlendirmeler, öğrencilerimizin iletişim becerisi yüksek, yaşam boyu öğrenen bireyler olarak gelişimlerini sağlar.

X