Okul-veli iş birliği, öğrenci başarısını artıran önemli etmenlerden biridir. Güvenli ve düzenli bir okul ortamının sağlanmasında velilerin rolü büyüktür.

Veli katılımının öncelikli amacı, okulun eğitim etkinliklerini yönlendiren okul kadrosuna destek olmak, çalışmalara meslekleri ve yeterlilikleri doğrultusunda farklı düzeylerde katkı sağlamak, okul ile aile arasında sıkı bağlar kurarak öğrencinin eğitim sürecinde huzurlu ve mutlu olmasına yardımcı olmaktır.

Işıkkent Eğitim Kampüsü Okul Aile Birlikleri sistemin önemli bir saç ayağı olarak veli-okul iletişiminin kesintisiz yürütülmesinde, veli ile okul işbirliğinin sağlamasında, eğitim ve öğretim geliştirici faaliyetlerinin desteklenmesinde önemli roller üstlenir.

Işıkkent Okul Aile Birlikleri sosyal bir paydaş olarak, toplumsal sorumluluk adına uygulanabilecek projeleri okul yönetimi ile birlikte planlayıp hayata geçirme konusunda da çalışmalar yürütür, bu çalışmaların kalite ve içeriğinin geliştirilmesine katkı koyar.Okul Aile Birliği Başkanlarımız

Aslı AnalanAnaokulu Okul Aile Birliğiaslianalan01@hotmail.com
Müjde Tatlıoğluİlkokul Okul Aile Birliği Başkanımujdeozer@hotmail.com
Melike YıldırımOrtaokul Okul Aile Birliği Başkanımelike.yildirim@live.com
Cansu HayimLise Okul Aile Birliği Başkanı cansuizi8@gmail.com

X