Öğrenci Merkezli, Aktif Öğrenmeye Dayalı Ulusal ve Uluslararası Güçlü Akademik Programlar

Işıkkent Eğitim Kampüsü, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından onanmış müfredatları temel öğretim anlayışı ve hedefi olarak kabul eder. Ancak, bilim üretim düzeyleri yüksek, gelişmiş ülkelerin eğitim sistemleriyle aynı standartları sağlayabilmek amacıyla uluslararası öğretim programlarının uygulanmasına da önem verir. Bu kapsamda CIS (Council of International Schools - Uluslararası Okullar Konseyi) ve CIE (Cambridge International Examinations) akreditasyonlarını alan okulumuz, IBO (International Baccalaureate Organization - Uluslararası Bakalorya Organizasyonu) gereklerini de yerine getirmiş, IB-PYP (Uluslararası Bakalorya İlk Yıllar Programı), IB-MYP (Uluslararası Bakalorya Orta Yıllar Programı) ve IB-DP (Uluslararası Bakalorya Diploma Programı) programlarını başarıyla uygulayarak IB Dünya Okulu olma gururuna ulaşmıştır.

Işıkkent Eğitim Kampüsü IB (Uluslararası Bakalorya) programlarının üçünü de okul öncesinden lise bitinceye kadar bütünsel olarak uygulayan Ege Bölgesi’nin tek, Türkiye’nin ise sekiz okulundan biridir.

Dünya standartlarında kaliteli eğitim.
Işıkkent Eğitim Kampusü, Aralık 2008’de K-8 düzeyinde, lise mezunlarını vermesinin ardından da Temmuz 2011'de lise düzeyinde CIS (Council of International Schools / Uluslararası Okullar Konseyi) tarafından akredite edilmiştir.

Uluslararası Okullar Konseyi CIS, uluslararası eğitimin sürekli olarak geliştirilmesi için işbirliği yapan okul ve enstitülerin oluşturduğu, kâr amacı gütmeyen bir kuruluştur. CIS akreditasyon süreci, bir “Okul Değerlendirme ve Geliştirme” süreci olup, söz konusu okulda verilen eğitimin kalitesini artırmaya yöneliktir. Okulun aldığı “Akreditasyon Ödülü”, onun uluslararası kabul görmüş eğitim-öğretim standartlarına ulaştığının ve kendini sürekli geliştirmeye adadığının göstergesidir.

Eğitim felsefemiz ile tam bir uyum içerisinde olan IB-PYP (İlk Yıllar Programı) programı, eğitim anlayışımızın pedagojik çerçevesini oluşturur. Öğrencilerin bütünsel gelişimini merkeze alan, her öğrencinin farklı olduğu bilinciyle hareket eden, öğrenmede öğrencilerin aktif olmasını öngören ve öğrenmenin bir süreç olduğu gerçeğiyle disiplinler arası çalışmanın önemini vurgulayan bu pedagojik çerçeve, okulumuzda MEB programıyla uyumlu bir şekilde uygulanır. Özel Işıkkent Anaokulu ve Özel Işıkkent İlkokulu, Ege Bölgesi’nin ilk ve tek IB-PYP okullarıdır.

Öğrenci merkezli eğitim ve öğretimi benimsemiş olan Işıkkent Eğitim Kampüsü’nde Özel Işıkkent Ortaokulu ve Özel Anadolu Işıkkent Lisesi, IB Orta Yıllar Programı (Middle Years Programme: MYP) akreditasyon sürecini başarı ile tamamlayarak Mayıs 2016’da IB-MYP akreditasyonunu almaya hak kazandı. Orta yıllar programı kapsamında Işıkkent Eğitim Kampüsü’nde 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. sınıflarda MEB programının yanı sıra, Işıkkent eğitim felsefesi ile tam bir uyum içerisinde eğitimin pedagojik çerçevesini oluşturan IB-MYP (Orta Yıllar Programı) uygulanır. Bu program, öğrencileri yaratıcı, eleştirel ve dönüşümlü düşünen bireyler olma yolunda cesaretlendiren öğrenme çerçevesini oluşturur. MYP Programı, entelektüel gelişimi vurgular ve öğrencilerin dersler ile gerçek dünya arasında bağlantılar kurmasını sağlar. 21. yüzyılda yaşam için vazgeçilmez olan iletişim, kültürlerarası anlayış ve evrensel katılım gibi becerilerin gelişimine destek olur. 11 ve 12. sınıfta IB Diploma programına devam eden öğrenciler programı başarıyla tamamladıklarında IB Diploma sertifikası almaya hak kazanırlar. Bu diploma öğrencilere üniversite tercihlerinde çeşitli avantajlar sağlar. Dünya ölçeğinde kabul gören bu eğitim yaklaşımıyla öğrenciler üniversiteye lise seviyesindeyken hazır hale gelirler.

Öğrenciler bu programla; özgüven ve sorumluluk sahibi, araştıran, sorgulayan, dönüşümlü düşünebilen, etkili iletişim yeteneğine sahip, dünya sorunları hakkında bilinçli, başkalarının benzerliklerine ve farklılıklarına karşı saygılı bireyler olarak hem hayata, hem de bir üst eğitim kademesine hazırlanırlar.

Özel Işıkkent Anaokulu’nda Reggio Emilia okullarının pedagojik uygulamaları temel alınır. Reggio Emilia felsefesi PYP öğretim anlayışında olduğu gibi çocuğu merkeze alır ve öğrenmeyi araştırma-sorgulamaya dayandırır. Reggio Emilia yaklaşımında yer alan Piazza mekanı, çocukların uzun ve kısa vadeli projeler gerçekleştirdiği, diğer sınıflardaki öğrencilerle kaynaşabildikleri bir ortak sosyal ve akademik öğrenme alanıdır. Bu alan çocuklarımızın deneyimleme ve modelleme yapmalarına fırsatlar yaratırken, becerilerinin gelişmesine, sosyal ilişkilerinin güçlenmesine ve takım çalışmaları gerçekleştirmelerine olanak sağlar.

Uluslararası Gençlik Ödülü (UGO), 14 ile 24 yaşları arasındaki tüm gençlerin katılabileceği bir kişisel gelişim programıdır. Programın amacı; gençleri kendi hayatlarında, yaşadıkları toplumda ve dünyada bir fark yaratmalarını sağlayacak yaşam becerileri ile donatmaktır. 1956 yılında Edinburgh Dükü Prens Philip tarafından kurulduğundan bu yana, 140 ülkede sekiz milyonu aşkın genç Ödül Programına katılmıştır.

İzmir Özel Işıkkent Lisesi olarak Ulusal Ofis ile 11 Mart 2019 tarihinde “Alt-Lisanslama Antlaşması” imzalanarak, program okulumuzda da uygulanmaya başlanmıştır. Programın uygulanması için okulumuzda ödül koordinatörü, supervisor ve ödül liderlerinden oluşan bir “Ödül Birimi” kurulmuştur.

Okulumuzda, Hazırlık, 9., 10. ve 11. sınıf düzeylerinden toplam 86 öğrenci, çeşitli kategorilerde programa dahil olarak çalışmalara başlamıştır. Öğrencilerimizin bu program ile, çok yönlü gelişmelerine ve kendilerini fark etmelerine olanak sunmayı amaçlamaktayız. Ayrıntılı bilgi için www.intaward.org.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

X