Kampüsümüz, eğitim programını zenginleştiren, çok amaçlı, işlevsel ortak kullanım alanlarına, dersin gereklerine göre yapılandırılmış geniş ve aydınlık sınıflara sahip mükemmel bir eğitim kompleksidir.

Kampüsümüzdeki tüm alanların öğrencilerin pedagojik, akademik ve kariyer gelişimlerine hizmet etmesine özen gösterilmiştir. Okuldaki fiziksel, sosyal ve akademik ortamlar sağlıklı öğrenme koşullarına göre düzenlenmiştir.

Laboratuvarlar

Kampüsümüzde matematik ve fen bilimleri derslerinin yapıldığı bir ilkokul, bir ortaokul laboratuvarı; kimya, fizik, biyoloji derslerinin yapıldığı üç lise fen laboratuvarı ve içerisinde deney hazırlık, deneme ve geliştirmelerinin yapıldığı kaynak odası yer almaktadır. Bu laboratuvarlar MEB ve IB müfredatlarında yer alan tüm konularla ilgili araştırma ve deney yapılmasına, özellikle IB 11. ve 12. sınıf öğrencilerinin araştırma projeleri için tek tek randevu alarak uzun süreli gözleme dayalı bilimsel araştırmalarını yapmalarına olanak sağlayan tam donanıma sahiptirler.


Oditoryum

Mediha İçel Konferans Salonumuz 436 kişilik olup, tam ses ve ışık donanımlıdır. Okul içi ve dışı etkinlikler, tiyatro, sinema gösterimi ve konser organizasyonları gerçekleştirilmektedir.

Havuz ve Spor Salonu

Havuz ve Spor Salonu Işıkkent Eğitim Kampüsü kapalı yüzme havuzu, çocuklarımızın yüzme becerisini erken yaşlarda kazanmalarını, düzenli yüzme alışkanlığı edinmelerini sağlayan, fiziksel ve zihinsel gelişim süreçlerine olumlu katkılar sunan spor birimlerimizdendir.

Kütüphane

Okul kütüphanemiz, farklı yaş gruplarına ve farklı öğrenme biçimlerine uygun, basılı, görsel ve elektronik birçok türde bilgi materyaline sahiptir.

Türkçe, İngilizce, İspanyolca ve Fransızca edebi ve bilimsel kaynaklarının toplam sayısı 24.000’dir. Koleksiyonuna ek olarak 9 adet yerli ve yabancı dergi, 2 elektronik veri tabanı ile ayrıca güncel bilgi ihtiyacı desteklenir.

Kütüphanemizin amacı sadece eğitim öğretim ihtiyaçlarını karşılamak, müfredatı desteklemek değil, öğrencilerimize okuma ve araştırma alışkanlığının bir yaşam biçimi olduğunu öğretmektir.

Bu amaçla öğrencilerin kütüphaneyi aktif bir şekilde kullanmaları sağlanır; programlanmış okuma saatleri ve araştırmalar için sınıf rezervasyonlarıyla, zenginleştirilmiş aktivitelerle bu süreç hayata geçirilir.

Kütüphanemiz farklı düzeylere uygun, farklı türlerde yerli ve yabancı literatürü takip ederek, öğrencilerimizin okuma zevkini geliştiren ve kendini yenileyen bir yapıya sahiptir.

Kütüphanemizin elektronik kataloğuna http://library.isikkent.k12.tr adresinden ulaşılarak kaynaklara erişim sağlayabilirsiniz. Arama yazarlar için soyad-ad, eser adının tamamı veya bir parçası, konu veya kelime biçiminde yapılabilir.

Müzik Odası

Okulumuzun öğrenci merkezli eğitim anlayışı ile paralellik gösterecek şekilde, müzik eğitiminde de kazanımlara uygun olarak ders ortamları her yaş grubu için özel olarak hazırlanmıştır.

Seramik ve Resim Atölyesi

Öğrencilerimizi sanat yoluyla hayatı anlamaya, hayal güçlerini sanatsal becerilerini kullanarak üretime dökmeye, kendi özgün bakış açılarıyla dünyayı anlama çabalarını teşvik etmeye odaklanan eğitim anlayışımızın en önemli birimleridir.

Yemekhane ve Kantin


Öğrencilerimizin sağlıklı yeme alışkanlığı edinmelerini ve düzenli beslenmelerini sağlamak amacı ile okulumuzda öğle yemeğinin yanı sıra sabah ve akşamüstü ara öğün verilir. Ara öğünler sabah ve öğleden sonra teneffüslerde dağıtılır.

Anaokulunda Yemek Servisi
Anaokulu öğrencilerimize öğle yemeği Erken Öğrenme Merkezi’nde bulunan yemekhanemizde verilir. Ara öğün ve öğle yemeği listesinin hazırlanmasından okulumuzun beslenme uzmanı sorumludur.

Velilerimizin, çocuklarının beslenmesiyle ilgili özel bir durumları varsa okulumuza bildirmeleri gerekir. Hijyenik ve dengeli beslenme anlayışımız nedeniyle, çocuklarımızın okula içecek, çikolata, kurabiye, pasta veya kek getirmelerine izin vermemekteyiz.İlkokul-Ortaokul-Lisede Yemek Servisi
Öğle yemekleri ana kafeteryada dönüşümlü olarak verilir. İlkokul öğrencileri yemeğe öğretmenleriyle giderler. Sabah ve akşamüstü ara öğünleri ise teneffüslerde dağıtılır. Ara öğün ve öğle yemeği listelerinin hazırlanmasından beslenme uzmanımız sorumludur.

Kantinler
Işıkkent Eğitim Kampusü’nde kantinler, yalnızca lise ve ortaokul öğrencilerine günün belirli zamanlarında hizmet verir. İlkokul öğrencilerinin kantinden alışveriş yapması uygun değildir. Bu nedenle okulumuzda ilkokul öğrencileri için kantin yoktur. İlkokul öğrencilerimiz yalnızca okul sonrası çalışmalara kaldıkları zaman gezici kantin arabasından yiyecek veya içecek alabilirler. Ortaokul ve lise kantininde ise sadece öğrencilerimizin sağlıklı gelişimini destekleyen gıda ürünleri satılır.

Revir ve Sağlık Hizmetleri


Sağlık gereksinimlerimizi karşılamak için okulumuzda ilk yardım konusunda uzman yarı zamanlı bir doktor, tam zamanlı acil tıp teknisyeni (ATT), tam zamanlı bir hemşire ve tam zamanlı tıbbi sekreter bulunur.

Revirimiz her gün 08.30-17.00 saatleri arasında, cumartesi günleri ise okulda program olduğu saatler arasında öğrencilerimize ve topluluk çalışanlarına hizmet verir. Okul doktorumuz hafta içi her sabah 08.30-09.30 saatleri arasında revirde bulunur. Bu saatler dışında tam zamanlı çalışan ve ilk yardım konusunda da eğitim görmüş okul hemşiresi ve acil tıp teknisyeni görev yapar.

Ayrıca revir kayıt işlemleri için bir tıbbi sekreter bulunur. Hemşire ve acil tıp teknisyeni kendisini aşan bir konu olduğunda doktora danışarak gerekli adımları atar.

Okul acil durumlarda öğrenciyi acil tıp teknisyeni eşliğinde en yakın hastaneye götürür ve veliyi acilen telefonla bilgilendirir.

Öğrencilerden sağlıkla ilgili özel bir durumu ya da gereksinimi olan varsa, velilerinden okul yılı başında okul reviriyle bağlantıya geçmeleri beklenir.

Işıkkent öğrencilerinin tamamı okul saatleri içerisinde kaza sigortası kapsamında sigortalanırlar. Yatılı öğrencilerimiz ise okulun açık bulunduğu ve öğrencilerin fiilen yatılı olarak öğretim gördüğü sürelerde (24 saat) özel kaza sigortası kapsamında sigortalıdırlar.

Yatılı Bölümü

İzmir Dışından Gelen Öğrencilere Okul Ortamında Aile Sıcaklığında Okuma İmkânı

Işıkkent Eğitim Kampüsü, dünya çapında eğitim standartlarına sahip, yüksek nitelikli, benzersiz eğitim ortamını sadece İzmirli öğrencilere değil, tüm Ege Bölgesi’ne sunmak amacıyla 2012 yılında lise yatılı bölümü açmıştır.

36 kız, 36 erkek öğrenci kapasiteli Işıkkent Eğitim Kampüsü Lise Yatılı Bölümü öğrencilerin sosyal, psikolojik ve akademik yönlerden gelişmelerini destekleyecek şekilde kızlar ve erkekler için aynı tarzda düzenlenmiş 2 kattan oluşur. Her katta birer dinlenme odası, ziyaretçi odası, revir, çamaşır yıkama bölümü bulunur. İki kişilik odalarda her öğrencinin kendisine ait yatağı, dolabı ve çalışma masası yer alır.

Yatılı Eğitimde Amaç ve Felsefe
Işıkkent Özel Anadolu Lisesi yatılı programının temel amacı, öğrencilerimizin bedensel ve psikolojik gelişmeleri için gereken en uygun sosyal ve akademik koşulları, okul ortamında aile sıcaklığı içinde sunmaktır.

Öğrencilerimizin, akademik ve sosyal gelişimlerinin yanı sıra, spor ve sanat etkinliklerinden yararlanarak boş zamanlarına değer katmaları da hedeflenir.

Birlikte yaşama kültürünün temel ögeleri olan saygı, sevgi, paylaşım, dürüstlük, anlayış, sorumluluk, yardımlaşma Işıkkent ailesinin temel değerlerini oluşturur. Bu çerçevede, yatılı okul kurallar sistemi içerisinde edinilen akademik, sosyal ve kültürel kazanımlar öğrencilerimizi hayata hazırlar.

X