Yaşadığı Topluma ve Dünyaya Duyarlı Nesiller

Öğrencilerimizi, vatandaşlık bilinci ve sorumluluğu gelişmiş, toplumun gereksinimlerini anlayan ve çözümler üretebilen, bir ekip içerisinde gerekli hizmetleri planlayıp yürütebilen, toplumsal duyarlılığı yüksek gençler olarak yetiştirmeyi hedefliyoruz. Böylece mezunlarımızın dünyanın ve yaşadığı toplumun gelişimine katkıda bulunan vatandaşlar olacaklarına inanıyoruz.

Sosyal hizmet programlarımız çerçevesinde çevre, engeliler, yaşlılar, eğitim ve insan hakları konularında sivil toplum kuruluşlarıyla da iş birliği yaparak sosyal sorumluluk projeleri yürütüyoruz.

Işıkkent Eğitim Kampüsü’nde her öğrenci 1.-3., 4.-5., 6.-8. sınıflarda ve lise dönemlerinde birer kez olmak üzere okul hayatları boyunca en az dört kez sosyal hizmet programında yer alır. Kendine güven ve sorumluluk duygusu geliştirmeye, yeni ilgi sahaları oluşturmaya yönelik bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda düzenlenen toplum hizmeti çalışmaları ve kulüpler, öğrencilerin sosyal gelişimlerine katkıda bulunur. Ayrıca kendilerini farklı alanlarda geliştirmelerine imkân verir. Okulumuzda bütün öğrenciler, sosyal toplum bilinci kazanacakları etkinliklere yönlendirilir ve desteklenirler.


Sosyal Hizmet Öğreniminin Önemi

- Öğrencilere, okullarında yerel ve uluslararası topluluklara yardım etme fırsatı sunar.

- Öğrencilerin toplumu iyileştirmek amacıyla akademik, kişisel ve sosyal beceriler geliştirmesine yardımcı olur.

- Başkalarının hayatlarında olumlu bir fark yaratma konusunda farkındalık geliştirmelerini sağlar.

- Öğrencilerin dünyayı daha iyi anlamasını sağlayarak onları sorumluluk sahibi birer vatandaş olmaya teşvik eder.

- Öğrencilerin yeni beceriler, yetenekler ve ilgi alanları geliştirmelerini sağlar.

- Öğrencilerin inisiyatif alan liderler olmalarına yardımcı olur.

X