Sınıf ortamında öğrencinin pasif veya aktif oluşu, öğrenmenin kalitesinde ve kazanımlar edinilmesinde önemli bir unsurdur.

Tüm kazanımların salt sınıf içi etkinliklerle elde edilemeyeceği gerçeğiyle eğitim felsefemiz, ders dışı etkinliklerin zenginleştirilmesini ve geliştirilmesini öngörür.

Öğrencilere, derslerinde öğrendikleri bilgilerin hayata geçişini görecekleri öğrenme deneyimi yaşatabilme amacıyla eğitim-öğretim yılı süresince günübirlik veya süreli yatılı akademik geziler gerçekleştirilir.

Müfredat konularını yerinde inceleme, gözlem yapma, tecrübe etme gibi amaçlarla yurt içi ve yurt dışına düzenlenen tüm geziler öncesinde, esnasında ve sonrasında yapılması gereken işlem basamakları belli bir plan ve amaç dâhilinde yürütülür. Böylece öğrencilerin, gezileri sadece bir eğlenme aracı olarak görmelerinin önüne geçilir ve öğrenme sonucunda elde edecekleri kazanımları önemsemeleri sağlanır.

Gezilerde öğrencilerin akademik programla ilgili bir araştırmayı sürdürmesi, belirli analizleri ve incelemeleri yapması beklenir.

Gezi-gözlem çalışmalarının yanı sıra konferanslar, münazara çalışmaları, bilim şenlikleri, turnuvalar gibi etkinliklerle öğrenilenin yerinde kullanılması, farkındalık yaratılması ve öğrenmenin pekiştirilmesi sağlanır.

X