Neden
Işıkkent
Eğitim
Kampüsü?
Akademik Olarak Güçlü, Bütünsel Gelişen Bireyler!
Pre K12
Bütünlüğü

Işıkkent bir K-12 okuludur. Sınıf seviyeleri arasındaki devamlılık hem öğrencilerimiz hem de öğretmenler- imiz için yıllar içerisinde tutarlı bir bütünlük oluşturur, öğrenimi pekiştirir.

Yaşayarak
öğrenilen
kalıcıdır!

Işıkkent Eğitim Kampüsü’nde, yaparak ve yaşayarak öğrenme modeline uygun zengin öğrenme ortamının olmasına, farklı etkinliklerin sınıf ortamında yapılmasına, mekânın deneysel çalışmalara uygun hale getirilmesine ve öğrencilerin küçük gruplar halinde proje tabanlı öğrenme ilkesiyle çalışmasına fırsat yaratılır. Sınıf ortamında öğrencinin aktif, öğretmenin ise rehberlik eden olmasına özen gösterilir.

Disiplinler
Arası
Çalışmalar
IB Programları

Öğrencilerin bütünsel gelişimini merkeze alan, her öğrencinin farklı olduğu bilinciyle hareket eden, öğrenmede öğrencilerin aktif olmasını öngören ve öğrenmenin bir süreç olduğu gerçeğiyle disiplinler arası çalışmanın önemini vurgulayan IB (Uluslararası Bakalorya) Programları, okulumuzda MEB müfredatıyla uyumlu bir şekilde uygulanır. Öğrenciler bu programla; özgüven ve sorumluluk sahibi, araştıran, sorgulayan, dönüşümlü düşünebilen, etkili iletişim yeteneğine sahip, dünya sorunları hakkında bilinçli, başkalarının benzerliklerine ve farklılıklarına karşı saygılı bireyler olarak hem hayata, hem de bir üst eğitim kademesine hazırlanırlar.

Işıkkent Eğitim Kampüsü okul öncesinden lise bitinceye kadar IB (Uluslararası Bakalorya) programlarının üçünü de (IB-PYP - İlk yıllar Programı, IB-MYP - Orta Yıllar Programı, IB-DP - Diploma Programı) bütünsel olarak uygulayan Ege Bölgesi’nin tek, Türkiye’nin ise yedi okulundan biridir.

Süreç Odaklı
Değerlendirme

21. yüzyılın gerçeklerine uygun olarak Işıkkent öğrencisi için süreç odaklı değerlendirme ve sınıf içi performansı aynı ağırlıkla değerlendirir. Bu yaklaşımla her günü özel bir öğrenme deneyimi haline getiririz. Öğrencilerimizin eleştirel yaklaşıma sahip olmalarını, ezbercilikten uzaklaşmalarını, araştırma ve sorgulama yöntemleriyle hareket etmeleri, bilgiyi kullanmalarını, öğrenme kazanımlarını doğrudan deneyimlebilmelerini isteriz. Her seviyede bunu destekleyen öğrenme ortamlarını hazırlar, süreçleri önemseriz.


Ezerbeleyen değil sorgulayan bireyler yetiştirmeyi önemseyen anlayışımızla, öğrencilerimizi öğrenim ve proje süreçlerinde disiplinler arası çalışmalara yönlendirerek akademik bilgilerin pekişmesinin yanı sıra problem çözme, araştırma ve yaratıcılık yönlerinin gelişmesini sağlarız.

Hayata
Hazırlanmak
İçin Yaşamın
İçindeyiz

Gezi – gözlem, konferanslar, münazara çalışmaları, bilim şenlikleri, turnuvalar gibi ders dışı etkinliklerle bilginin yerinde kullanılmasını, farkındalık yaratılmasını ve öğrenmenin pekiştirilmesini sağlarız.

 

 

Farklı Öğrenenler için Farklılaştırılmış Eğitim

Her öğrencinin farklı olduğunu, farklı yol ve yöntemlerle öğrendiğini temel alan eğitim anlayışımızla her çocuğumuzu potansiyelini açığa çıkartmak ve geliştirmek için yakından takip eder ve gerekli yönlendirmeleri yaparız. Öğrencilerimizin hedef belirleme ve strateji geliştirmeleri için danışmanlık ofislerimiz ile öğrencilerimizi destekleriz.

Toplum Hizmeti Çalışmaları

 

Sosyal sorumluluk projelerimiz, tüm seviyelerdeki öğrencilerimizin toplumsal sorunlar konusunda bilinçlenmelerini sağladığı gibi; bir sorunu belirleme, çözüm planlama ve hayata geçirme konusundaki becerilerini geliştirir.

İlgi, İstek ve Yetenekler
Doğrultusunda Yapılandırılmış
Bütünsel Gelişim Programlar

“Okullar sadece akademik bilginin verilmesinden değil, çocukların bir bütün olarak yetiştirilmesinden de sorumludurlar.” inanç ve hedefiyle öğrencilerimizi bütünsel olarak yetiştirmeyi ve topluma kazandırmayı önemseriz.

Okulumuzda akademik programların yanı sıra, yıl boyunca uygulanan okul sonrası programlarla eğitim-öğretim felsefemiz zenginleştirilmiştir. Spor, müzik, görsel sanatlar, kişisel gelişim gibi değişik alanlarda sunulan zengin okul sonrası programlarla, farklı kurum ve kurslara gitmeden, okul günlerinin devamı olarak öğrencilerimizin ilgi duydukları bir ya da birkaç alanda kendilerini geliştirmelerini sağlarız.

Spor ve Sanatın
Her Alanında
Olanaklar

Öğrencilerimiz yoğun akademik programların yanı sıra spor ve sanatla da çok yakından ilgilenirler. Okul takımlarımız turnuvalarda çeşitli dereceler alırken; okul orkestramız birçok prestijli yarışta ödül sahibidir. Işıkkent Koromuz her yıl İzmir Devlet Senfoni Orkestrası ile birlikte Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde sahne alır, tiyatro kulüplerimiz her eğitim yılının sonunda profesyonellere taş çıkartacak şekilde müzikal ve tiyatro eserlerini sahneye koyar. Görsel sanatlarda öğrencilerimizin 1.000 parçanın üzerindeki eserleri her yıl Yaşar Üniversitesi’nde açılan Sanat Sergisi ile izleyenleri büyülemektedir.

Spor ve sanatta da kendilerini geliştiren öğrencilerimiz bu alanlarda kazandıkları öz disiplin ve heyecanı akademik yaşantılarına da olumlu bir şekilde yansıtırlar.

Gerçek Anlamıyla
Dünya Vatandaşı Yetiştiriyoruz
Ana Dil Seviyesinde İngilizce

Çoğunluğu ana dili İngilizce olan öğretmenlerden oluşan eğitim kadromuz, okul öncesi ile başlayan ve günlük yaşantının doğal akışında İngilizceyi deneyimleme ortamı sunan programımız, öğrencilerimizin katıldığı uluslararası projeler İngilizce kullanımlarını geliştirmelerinin yanı sıra güncel konularla ilgili bilgi sahibi olmalarını ve entellektüel gelişimlerini destekler. Liseye geldiklerinde öğrencilerimiz İngilizce'de edebi eleştiri gücü, etkili yazı ve akıcı konuşma ile mezun olurlar. Bu da yaşamları boyunca hem bilimsel hem de sosyal anlamda beslenmelerini, kendilerini çevreleyen dünyayı yorumlamalarını, düşüncelerini dile getirmelerini, dolayısıyla kavrayışlarını derinleştirmelerini sağlar.

İkinci
Yabancı Dil
Programı

Güçlü İngilizce eğitiminin yanı sıra öğrencilerimiz 5. sınıftan itibaren Fransızca, İspanyolca ve Almanca dilleri arasından öğrenmek istedikleri ikinci yabancı dili seçebiliyor ve dil becerilerini uluslararası platformlarda kanıtlayabilecekleri sertifika sınavlarına katılıyorlar.

Uluslararası
Etkinlikler Kazanılan
Perspektifler

Lise ve ortaokul öğrencilerimizin Model United Nations (MUN) ve Junior Model United Nations (JMUN) toplantılarına katılımları, ortaokuldan itibaren gerçekleştirilen akademik geziler, uluslararası yarışmalar, toplum hizmetlerine yönelik proje çalışmaları, lise öğrencilerimizin gittikleri yurt dışı geziler, öğrencilerimizin farklı kültürleri tanımalarını ve perspektif kazanmalarını sağlar.

bireyler olarak yetişmelerine ortam hazırlıyoruz.

Neden Işıkkent Eğitim Kampüsü?

Akademik Olarak Güçlü, Bütünsel Gelişen Bireyler

Pre K-12 Bütünlüğü

Işıkkent bir K-12 okuludur. Sınıf seviyeleri arasındaki devamlılık hem öğrencilerimiz hem de öğretmenlerimiz için yıllar içerisinde tutarlı bir bütünlük oluşturur, öğrenimi pekiştirir.

IB Programları

Öğrencilerin bütünsel gelişimini merkeze alan, her öğrencinin farklı olduğu bilinciyle hareket eden, öğrenmede öğrencilerin aktif olmasını öngören ve öğrenmenin bir süreç olduğu gerçeğiyle disiplinler arası çalışmanın önemini vurgulayan IB (Uluslararası Bakalorya) Programları, okulumuzda MEB müfredatıyla uyumlu bir şekilde uygulanır. Öğrenciler bu programla; özgüven ve sorumluluk sahibi, araştıran, sorgulayan, dönüşümlü düşünebilen, etkili iletişim yeteneğine sahip, dünya sorunları hakkında bilinçli, başkalarının benzerliklerine ve farklılıklarına karşı saygılı bireyler olarak hem hayata, hem de bir üst eğitim kademesine hazırlanırlar.

Işıkkent Eğitim Kampüsü okul öncesinden lise bitinceye kadar IB (Uluslararası Bakalorya) programlarının üçünü de (IB-PYP - İlk yıllar Programı, IB-MYP - Orta Yıllar Programı, IB-DP - Diploma Programı) bütünsel olarak uygulayan Ege Bölgesi’nin tek, Türkiye’nin ise yedi okulundan biridir.

Yaşayarak öğrenilen kalıcıdır!

Işıkkent Eğitim Kampüsü’nde, yaparak ve yaşayarak öğrenme modeline uygun zengin öğrenme ortamının olmasına, farklı etkinliklerin sınıf ortamında yapılmasına, mekânın deneysel çalışmalara uygun hale getirilmesine ve öğrencilerin küçük gruplar halinde proje tabanlı öğrenme ilkesiyle çalışmasına fırsat yaratılır. Sınıf ortamında öğrencinin aktif, öğretmenin ise rehberlik eden olmasına özen gösterilir.

Süreç Odaklı Değerlendirme

21. yüzyılın gerçeklerine uygun olarak Işıkkent öğrencisi için süreç odaklı değerlendirme ve sınıf içi performansı aynı ağırlıkla değerlendirir. Bu yaklaşımla her günü özel bir öğrenme deneyimi haline getiririz. Öğrencilerimizin eleştirel yaklaşıma sahip olmalarını, ezbercilikten uzaklaşmalarını, araştırma ve sorgulama yöntemleriyle hareket etmeleri, bilgiyi kullanmalarını, öğrenme kazanımlarını doğrudan deneyimlebilmelerini isteriz. Her seviyede bunu destekleyen öğrenme ortamlarını hazırlar, süreçleri önemseriz.

Disiplinler Arası Çalışmalar

Ezerbeleyen değil sorgulayan bireyler yetiştirmeyi önemseyen anlayışımızla, öğrencilerimizi öğrenim ve proje süreçlerinde disiplinler arası çalışmalara yönlendirerek akademik bilgilerin pekişmesinin yanı sıra problem çözme, araştırma ve yaratıcılık yönlerinin gelişmesini sağlarız.

Farklı Öğrenenler için Farklılaştırılmış Eğitim

Her öğrencinin farklı olduğunu, farklı yol ve yöntemlerle öğrendiğini temel alan eğitim anlayışımızla her çocuğumuzu potansiyelini açığa çıkartmak ve geliştirmek için yakından takip eder ve gerekli yönlendirmeleri yaparız. Öğrencilerimizin hedef belirleme ve strateji geliştirmeleri için danışmanlık ofislerimiz ile öğrencilerimizi destekleriz.

Hayata Hazırlanmak İçin Yaşamın İçindeyiz

Gezi – gözlem, konferanslar, münazara çalışmaları, bilim şenlikleri, turnuvalar gibi ders dışı etkinliklerle bilginin yerinde kullanılmasını, farkındalık yaratılmasını ve öğrenmenin pekiştirilmesini sağlarız.

Toplum Hizmeti Çalışmaları

Sosyal sorumluluk projelerimiz, tüm seviyelerdeki öğrencilerimizin toplumsal sorunlar konusunda bilinçlenmelerini sağladığı gibi; bir sorunu belirleme, çözüm planlama ve hayata geçirme konusundaki becerilerini geliştirir.

İlgi, İstek Ve Yetenekler Doğrultusunda Yapılandırılmış Bütünsel Gelişim Programlar

“Okullar sadece akademik bilginin verilmesinden değil, çocukların bir bütün olarak yetiştirilmesinden de sorumludurlar.” inanç ve hedefiyle öğrencilerimizi bütünsel olarak yetiştirmeyi ve topluma kazandırmayı önemseriz.

Okulumuzda akademik programların yanı sıra, yıl boyunca uygulanan okul sonrası programlarla eğitim-öğretim felsefemiz zenginleştirilmiştir. Spor, müzik, görsel sanatlar, kişisel gelişim gibi değişik alanlarda sunulan zengin okul sonrası programlarla, farklı kurum ve kurslara gitmeden, okul günlerinin devamı olarak öğrencilerimizin ilgi duydukları bir ya da birkaç alanda kendilerini geliştirmelerini sağlarız.

Spor ve Sanatın Her Alanında Olanaklar

Öğrencilerimiz yoğun akademik programların yanı sıra spor ve sanatla da çok yakından ilgilenirler. Okul takımlarımız turnuvalarda çeşitli dereceler alırken; okul orkestramız birçok prestijli yarışta ödül sahibidir. Işıkkent Koromuz her yıl İzmir Devlet Senfoni Orkestrası ile birlikte Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde sahne alır, tiyatro kulüplerimiz her eğitim yılının sonunda profesyonellere taş çıkartacak şekilde müzikal ve tiyatro eserlerini sahneye koyar. Görsel sanatlarda öğrencilerimizin 1.000 parçanın üzerindeki eserleri her yıl Yaşar Üniversitesi’nde açılan Sanat Sergisi ile izleyenleri büyülemektedir.

Spor ve sanatta da kendilerini geliştiren öğrencilerimiz bu alanlarda kazandıkları öz disiplin ve heyecanı akademik yaşantılarına da olumlu bir şekilde yansıtırlar.

Gerçek Anlamıyla Dünya Vatandaşı Yetiştiriyoruz

Ana Dil Seviyesinde İngilizce

Çoğunluğu ana dili İngilizce olan öğretmenlerden oluşan eğitim kadromuz, okul öncesi ile başlayan ve günlük yaşantının doğal akışında İngilizceyi deneyimleme ortamı sunan programımız, öğrencilerimizin katıldığı uluslararası projeler İngilizce kullanımlarını geliştirmelerinin yanı sıra güncel konularla ilgili bilgi sahibi olmalarını ve entellektüel gelişimlerini destekler. Liseye geldiklerinde öğrencilerimiz İngilizce'de edebi eleştiri gücü, etkili yazı ve akıcı konuşma ile mezun olurlar. Bu da yaşamları boyunca hem bilimsel hem de sosyal anlamda beslenmelerini, kendilerini çevreleyen dünyayı yorumlamalarını, düşüncelerini dile getirmelerini, dolayısıyla kavrayışlarını derinleştirmelerini sağlar.

İkinci Yabancı Dil Programı

Güçlü İngilizce eğitiminin yanı sıra öğrencilerimiz 5. sınıftan itibaren Fransızca, İspanyolca ve Almanca dilleri arasından öğrenmek istedikleri ikinci yabancı dili seçebiliyor ve dil becerilerini uluslararası platformlarda kanıtlayabilecekleri sertifika sınavlarına katılıyorlar.

Uluslararası Etkinlikler ile Kazanılan Perspektifler

Lise ve ortaokul öğrencilerimizin Model United Nations (MUN) ve Junior Model United Nations (JMUN) toplantılarına katılımları, ortaokuldan itibaren gerçekleştirilen akademik geziler, uluslararası yarışmalar, toplum hizmetlerine yönelik proje çalışmaları, lise öğrencilerimizin gittikleri yurt dışı geziler, öğrencilerimizin farklı kültürleri tanımalarını ve perspektif kazanmalarını sağlar.

X
Kayıt Kabul
x