Lise Müdürü


Sevgili anne ve babalar,

Teknolojinin hayatımıza bu kadar etki ettiği, etik değerlerin hızla erozyona uğradığı, bilgiye çok çabuk ulaşılabildiği ve bilgi kirliliğinin arttığı bir dönemde biz eğitimcilerin aklında birçok soru var. Artık bilgiye nasıl ulaşılacağı değil, kirli bilgi ile doğru bilgiyi ayrıştırmak için ne yapacağımızı düşünmek önemli. Ya da yapay zeka karşısında yok olacak mesleklerin yerine ne geleceği, hızla ilerleyen teknoloji karşısında yeni kuşakların nasıl donanımlara sahip olması gerektiği biz eğitimcilerin kafasındaki sorular. Artık insanlığın ne anlama geldiği, çocuklarımızın nasıl daha erdemli olacağı, neden daha yaratıcı ve özgün kuşaklar yaratmak gerektiği üzerine düşünmemiz gerekiyor. Bunun ilk adımı ne olmalı? Bir okul, öğrenme ortamını nasıl dizayn etmeli ki sadece bugün için değil yarınlar için de donanımlı bireyler yetiştirebilsin?

Biz Işıkkent Eğitim Kampüsü öğretmenleri olarak öğrencilerimizin okulda mutlu olmasını, onlar için tasarladığımız, emek verdiğimiz ve gerçeğe dönüştürdüğümüz standartları yüksek eğitimin bir parçası olmaktan keyif almalarını istiyoruz. Çünkü biliyoruz ki, eylemlerinde mutlu olmayan bireyler gerçek başarıyı yakalayamazlar.

Bizim için öğrencilerimizin başarıları kadar başarısızlıkları, çalışkanlıkları kadar tembellikleri, yeterlilikleri kadar yetersizlikleri çok ama çok değerli. Çünkü inanıyoruz ki öğrencilerimizin kendisini tanıması ve başaracağına inanması yaşam başarılarının kilit noktasıdır. Bizim için değerli olan öğrencilerimizin yalnızca birinci olması değildir, sonuncu olacağını bilse bile yarışı bırakmama azmini gösterebilmesidir.

Sevgili anne ve babalar, gerçek anlamıyla okul olabilmek zordur. Bir dershane gibi davranıp bununla övünmek, öğrencileri aldıkları puanlara göre sevmek, sadece beş şıktan bir tanesini doğru işaretlemeyi öğretmek için öğrenme ortamını dizayn etmek, eğitim dünyasının evrensel değerlerini bilmemek demektir. Biz Işıkkent Eğitim Kampüsü’nde iyi bir eğitimin, çocuğumuzu dünyanın hızla dönüşen gerçeklerine hazırlamak, çok dilli ve evrensel düşünebilen bir insan yetiştirmek ama ülkesinin sorunlarını da iyi özümseyen ve bunun için çözümler üreten bireyler haline getirmek olduğunu düşünüyoruz.

Her birinin potansiyelini keşfetmek için çabalayacağımızdan ve çocuğunuzun kendi yaşam anlamını bulabileceği bir eğitimle karşılaşacağından emin olunuz. Karakterli, nazik, dürüst, etik değerleri olan bireyler yetiştirmek için emek veriyoruz. Birilerinin yolundan gitmeyi değil kendi yollarını açmayı bilen bireyler olmalarını istiyoruz. Onları, sanatı, müziği, edebiyatı, bilimsel çalışmayı seven; sorumlu, ekip çalışmasına yatkın, tüm canlılara saygı duyan, ilkeli, akademik dürüstlükle donanmış, paylaşmayı ve risk almayı bilen insanlar olarak yetiştirme amacındayız. İşte bu nedenle bir yandan en üst düzeyde akademik eğitim vermeye çalışırken diğer yandan yaşama doğru ve dolu bir şekilde bakmalarını sağlama çabasındayız. Çocuklarımızın, bir ağaca çıkıp dalından meyve koparmadan, dizlerinde çim lekesi olmadan, bir hayvanın başını okşamadan kazandığı sınav başarılarının, yaşamın anlamını körelttiğine inanıyoruz.

Tüm bunların ışığında Uluslararası Bakalorya Diploma Programı uygulayan bir lise olarak öğrencilerimiz için en doğru eğitimi verdiğimize inanıyor, onlar üzerindeki sorumluluğumuzun sadece öğrencilik hayatları boyunca değil mezun olduktan sonra da devam edeceğinin bilincinde olarak hareket ettiğimizi bilmenizi istiyoruz. Bugün ve gelecekte her zaman onların yanında olacağız.

Sevgi ve saygılarımla,

Tuba ÖTER
Özel Işıkkent Lisesi Müdürü


Eğitim YaklaşımımızÖzel Işıkkent Anadolu Lisesi, 1 yılı hazırlık olmak üzere toplam 5 yıl eğitim verir. Lisenin eğitim ve öğretim programı deneysel ve proje tabanlı çalışmalarla desteklenir. Dersler görsel materyal, teknoloji ve güncel kaynaklardan yararlanılarak işlenir. Ayrıca ortaokulda başlayan, 9 ve 10. sınıflarda devam eden IB-MYP (Uluslararası Bakalorya - Orta Yıllar Programı) ve IB-DP (Uluslararası Bakalorya - Diploma Programı) ile eğitim uluslararası bir boyut kazanır.

Öğrenciler öğretim çalışmalarını her türlü teknolojik olanağın sunulduğu dersliklerde yürütürler.

Özel Işıkkent Anadolu Lisesi’nde öğrencilerin istek ve yetenekleri doğrultusunda çok yönlü bir eğitim verilir.

Öğrencilerin kendilerini geliştirip yeteneklerine uygun alanlara yönelmeleri; doğru meslek ve üniversite seçimleri için yoğun rehberlik çalışmaları önemlidir.

Özel Işıkkent Anadolu Lisesi hazırlık sınıflarında yoğun bir İngilizce programı izlenir. Yabancı Dil Öğretim programıyla öğrencilerin günlük yaşantılarında yabancı dili etkin bir biçimde kullanabilmeleri; gelecekte, akademik ve iş hayatında başarılı olabilmeleri hedeflenir. Temel dil becerilerinin etkin olarak kullanılmasını hedefleyen yabancı dil programı, kesintisiz olarak ikinci yabancı dilde (İtalyanca, Fransızca veya İspanyolca) de uygulanır.

Öğrencilerin yoğun akademik çalışmaları çok çeşitli sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerle desteklenir.

 

Öğrenciler sosyal toplum bilincini kazanacakları etkinliklere yönlendirilir ve desteklenir. Ölçme değerlendirme çalışmaları, öğrencilerimizin eğitim hedeflerine ulaşmasına, YKS sürecine bilinçli bir şekilde hazırlanmasına destek verir özelliktedir. Öğretmenler öğrencilerle, 9. sınıftan başlayarak etüt programı üzerinden YKS’ye hazırlık çalışmaları yürütürler. Ayrıca okul sonrası programlarla ve hafta sonlarına planlanan bireysel veya grup etüt çalışmaları ile tam öğrenmenin gerçekleşmesine destek verilir.

Öğrenciler sosyal toplum bilincini kazanacakları etkinliklere yönlendirilir ve desteklenir. Ölçme değerlendirme çalışmaları, öğrencilerimizin eğitim hedeflerine ulaşmasına, YKS sürecine bilinçli bir şekilde hazırlanmasına destek verir özelliktedir. Öğretmenler öğrencilerle, 9. sınıftan başlayarak etüt programı üzerinden YKS’ye hazırlık çalışmaları yürütürler. Ayrıca okul sonrası programlarla ve hafta sonlarına planlanan bireysel veya grup etüt çalışmaları ile tam öğrenmenin gerçekleşmesine destek verilir.


Öğrenme Ortamımız

Lisede “dersin dersliği” uygulaması başlar. Bu uygulama ile her öğretmen, kendisine ayrılmış ve derslere uygun donanıma sahip dersliklerde eğitim verir. Böylece öğrencinin sürekli aktif, öğretmenin ise yönlendirici ve öğrenene süreç içerisinde rehberlik eden olduğu bir öğretim ortamı yaratılarak etkin bir öğrenme sağlanır.

Işıkkent Eğitim Kampüsü anaokulundan lise bitinceye kadar öğrenimi sadece sonuç değil süreçle bir bütün olarak gören bir eğitim anlayışı ve uygulamasına sahiptir. Öğrencinin başarısını belirlemek amacıyla hazırlanan ölçme araçlarında; sadece bilginin ölçülmesine değil; kavrama, kendini ifade edebilme, yorumlayabilme, uygulama, analiz- sentez ve değerlendirme düzeyinde de ölçütlere ağırlık verilir. Uluslararası programlarla da desteklenen uygulamalar ile öğrencinin ne kadar bildiğini değil neleri öğrenip, neleri öğrenemediği ve eğer öğrenemediyse neden öğrenemediği ortaya konur ve öğrenme eksiklerini gidermek için etütler planlanır.

Lisemizde yaşam boyu öğrenen olma bakış açısıyla öğrenmeye istekli, düşünen, bilimsel yöntemlerle çalışma yollarını bilen ve edindiği bilgi ve becerileri günlük hayatla ilişkilendirebilen bireylerin yetişmesine olanak veren bir eğitim ortamı sunulur.


El Kitapları
X