Işıkkent Eğitim Kampüsü’nde, öğrencilerin ülke genelinde yapılan merkezi sınavlara (özellikle 12.sınıf düzeyinde) hazırlanabilmeleri için farklı öğretim tekniklerinin uygulandığı yoğunlaştırılmış çalışmalar yürütülür. Tam öğrenme, pekiştirme ve tekrar amacıyla etütler düzenlenir. Sınavlara yönelik her öğrenci için özel çalışma programları geliştirilir ve uygulanır.

Ayrıca, öğrencilerimizin yurt dışı üniversite başvurularının desteklenmesi ve İngilizce yeterliliklerinin sağlanması amacıyla IELTS-KET-PET-FCE-Starters-Movers-Flyers gibi uluslararası sınavlara hazırlanmaları amacıyla İngilizce destek programları mevcuttur.

Sınav destek sistemimizde öğretim ve sınama aynı paralelde yürütülür. Tarama Sınavları-Deneme Sınavları-Hazır Bulunurluk Sınavları destek sistemi içerisinde kullandığımız ölçüm ve değerlendirme araçlarıdır. Sınav destek sistemimize ek olarak, ilgi ve yetenekleri sanat ve beceri üzerine yoğunlaşan öğrencilerimizi de ihtiyaçlarına göre desteklemek amacıyla, grafik ve tasarım alanlarına yönelik hazırlık etütleri yapılır.

X