Işıkkent Eğitim Kampüsü olarak bizler, okul öncesinden liseye bitinceye kadar Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından onaylanan müfredatları temel öğretim anlayışı ve hedefi olarak kabul ederiz. Ancak, bilim üretim düzeyleri yüksek, gelişmiş ülkelerin eğitim sistemleriyle aynı standartları sağlayabilmek amacıyla uluslararası öğretim programlarını uygulamaya da önem veririz.

Eğitim başarısının sadece sınav sonuçlarına bağlı olarak değerlendirildiği ülkemizde, Işıkkent Eğitim Kampüsü olarak biz, bilimsel araştırmalara dayanan, yenilikçi yaklaşımlarla uluslararası standartlardaki eğitime öncülük ederken; sonuca giden yolda süreci gözlemlemeye, değerlendirmeye ve öğrenciye değer katmaya özen gösteririz.

Eğitim felsefemiz ile tam bir uyum içerisinde olan IB (Uluslararası Bakalorya) programları, eğitim anlayışımızın pedagojik çerçevesini oluşturur. Öğrencilerin bütünsel gelişimini merkeze alan, her öğrencinin farklı olduğu bilinciyle hareket eden, öğrenmede öğrencilerin aktif olmasını öngören ve öğrenmenin bir süreç olduğu gerçeğiyle disiplinler arası çalışmanın önemini vurgulayan bu pedagojik çerçeve, okulumuzda MEB programıyla uyumlu bir şekilde uygulanır. Öğrenciler bu programla; özgüven ve sorumluluk sahibi, araştıran, sorgulayan, dönüşümlü düşünebilen, etkili iletişim yeteneğine sahip, dünya sorunları hakkında bilinçli, başkalarının benzerliklerine ve farklılıklarına karşı saygılı bireyler olarak hem hayata, hem de bir üst eğitim kademesine hazırlanırlar.

Işıkkent Eğitim Kampüsü okul öncesinden lise bitinceye kadar IB (Uluslararası Bakalorya) programlarının üçünü de (IB-PYP, IB-MYP, IB-DP) bütünsel olarak uygulayan Ege Bölgesi’nin tek, Türkiye’nin ise sekiz okulundan biridir.

X