Yabancı Dil Öğretimi Okul Öncesinde Başlar

Bilimsel araştırmalara göre, çocuklar için yabancı bir dili öğrenmenin en etkili yolu, küçük yaşlardan itibaren dili günlük rutinlerinde deneyimlemektir. Buradan hareketle Anaokulu ve İlkokulumuzda ana dil gelişiminin yanı sıra İngilizce öğretimine de büyük önem verilir ve “İki Dilli İşbirlikçi Öğretim” yöntemi uygulanır.

“Yabancı dil, İngilizce dersi dışında farklı alanlarda da deneyimlendikçe güçlendirilir.” gerçeğinden yola çıkarak, gün boyunca sınıfta bir İngilizce öğretmeni ve bir sınıf öğretmeni iş birliği içerisinde sınıf çalışmalarını yürütür. Derslerimizde akademik bilgilerin Türkçe verilmesinin yanı sıra İngilizce olarak da verilmesi, öğrencilerin günlük konuşma dilinden bağımsız branşlara dair terminolojik alt yapıyı kazanmalarına imkân tanınır.

Anaokulu ve ilkokulda günlük yaşantının doğal akışında deneyimlenen İngilizce öğretimi, bütün düzeylerde, uluslararası standartlarda ve ağırlıklı olarak yabancı öğretmenlerle güçlendirilir. Bu uygulamamız ile öğrencilerin evrensel kültürel çalışmalar yapabilmelerini, uluslararası bilinç düzeyine ulaşabilmelerini ve çok kültürlü olabilmelerini sağlıyoruz.


Ortaokul ve Lisede Yoğun İngilizce
ve İkinci Yabancı Dil Eğitimi

Türkçe ve İngilizce iki dilli eğitim yapan Işıkkent Eğitim Kampüsü’nde İngilizce günlük yaşantının doğal akışında kullanılır; uluslararası standartlarda ve ağırlıklı olarak yabancı öğretmenlerle güçlendirilir.

Lisede dünya edebiyatı üzerine yapılandırılmış İngilizce programı, öğrencilerimizi ulusal ve evrensel değerler üzerine düşünmelerini sağlarken, İngilizce seviyelerinin IELTS, TOEFL, SAT gibi üniversiteye giriş seviyesi dil sınavlarında yüksek derece elde edecek şekilde hazırlar. Öğrencilerimiz, Türk üniversitelerinin gerektirdiği İngilizce yeterlilik seviyesine erişmekten öte, çıtayı çok daha yüksekte tutan İngiltere, Kanada ve Amerika’daki saygın üniversitelerin istediği İngilizce yeterlilik seviyesine 11. sınıf sonu itibarı ile ulaşırlar.

Öğrencilerimiz ortaokula başlarken Fransızca, İspanyolca ya da İtalyanca dillerinden birini ikinci yabancı dil olarak seçer ve bu dillerden birinde liseyi bitirinceye kadar yetkinlik kazanırlar.

X