Işıkkent Eğitim Kampüsü, 127 tam zamanlı öğretmen ile K-12 (okulöncesi-12. sınıf) düzeyinde eğitim veren bir vakıf okuludur. Öğretmenlerimizin %30’u lisansüstü veya doktora derecesine sahiptir. Ayrıca, öğretmenlerimizin %10’unun ana dili İngilizcedir. Öğrenci öğretmen oranımız ise her 6 öğrenciye 1 öğretmendir. Bir sınıf ortalama 18 öğrenciden oluşur.

Anaokulunda her sınıfta maksimum 20 öğrenci
İlkokul-Ortaokul-Lisede her sınıfta maksimum 24 öğrenci
Öğretmenlik tecrübesi ortalama 17 yıl
Işıkkent’te ortalama çalışma süresi 6 yıl


Işıkkent’te Öğretmen Olmak

Işıkkent Eğitim Kampüsü’nde öğretmenlerin öğrencilere zengin ve etkin bir öğrenme ortamı sunmaları, diğer çalışanların da bu öğrenme ortamının oluşması için gerekli tüm desteği vermeleri beklenir.

Bir K-12 okulu olarak Işıkkent Eğitim Kampüsü’nde, öğrencilerin öğrenmeyi hayat boyu devam eden heyecan verici bir süreç olarak yaşamaları hedeflenir. Öğrencilerin gelecek yaşamlarını destekeleyecek akademik becerilere, olumlu sosyal ve kültürel değerlere ulaşmaları için yaklaşım; öğrenme sürecinde öğrencilerin araştırması, sorgulaması, keşfetmesi ve bilgiyi tüketen değil üreten olmalarıdır. Bunun bir yansıması olarak sınıf içinde ve dışında öğretmen yol göstericidir. Bu süreçte öğretmenler, öğrencilere eleştirel düşünmelerini sağlayacak sorular sorarak, konu üzerinde derin düşünmelerine ve cevapları ararken bilgiyi özümsemelerine destek olur. Öğretmenler eğitim deneyimlerini hazırlarken, her çocuğun farklı zeka türlerinde gelişimini destekleyici öğeleri program kapsamına alır.

Işıkkent Eğitim Kampüsü’nde akademik ya da idari ekipte yer alan herkes, kendi alanında uzman olmanın yanında, IEK değerlerini içselleştirerek farklı alanlarda bu değerleri yansıtabilme potansiyeline sahiptir.

Işıkkent Eğitim Kampüsü, çalışanlarının potansiyellerini en yüksek seviyede ortaya koyarak hedeflerini gerçekleştirebilmeleri için mümkün olan en iyi çalışma ortamını yaratmaya öncelik verir ve bunun için yoğun çaba harcar. Ücretler ve yan haklar konusunda ülkemizin önde gelen eğitim kurumları arasında yer alır, mesleki gelişim programlarına yatırım yapar. Öğretmenler ve çalışanlar arasından gönüllü katılımla oluşturulan birlikler yoluyla, çalışanlar alınan pek çok kararda fikirlerini iletmeye teşvik edilir. Adil, şeffaf ve “önce insan” diyen yönetim anlayışının tüm çalışanlarca hissedilmesi önemsenir ve hedeflenir.


Işıkkent Ailemiz
X