Görsel Sanatlar

Öğrencilerimizin yoğun akademik çalışmaları çok çeşitli sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerle desteklenir.

Öğrencilerimizi sanat yoluyla hayatı anlamaya, sanatsal becerilerini kullanarak yaratıcılıklarını üretime dönüştürmeye, kendi özgün bakış açılarıyla dünyayı yorumlama çabalarını teşvik etmeye odaklanan eğitim anlayışımızın en önemli birimlerinden biri Sanat Atölyelerimizdir.

Öğrencilerimizin hayal güçlerini özgür bırakarak bir öğretim dönemi boyunca ürettikleri çalışmaları, 2001 yılından beri yılsonunda büyük bir sergiyle görünür kılıyoruz. Yılsonu sergimiz disiplinler arası etkileşim ve özgün malzeme kullanımıyla hayat bulan, birbirinden çarpıcı eserle her yıl gerçekleştirilir. Tüm yaş gruplarındaki öğrencilerimizin yıl boyunca yaptıkları çalışmaların yer aldığı Yılsonu Sergisi kampüsümüzün yaratıcılığı teşvik eden atmosferinin en net yansımasıdır.
Resim ve Üç Boyutlu Tasarım
Işıkkent Eğitim Kampüsü’nde görsel sanatlar dersleri; tarihî ve kültürel mirasımızı benimseme, koruma ve gelecek nesillere aktarma konusunda kişisel sorumluluk alarak öğrencilerimizin ulusal kültürümüzle gurur duymalarına hizmet eder ve onları sanatın insanlık tarihine katkılarını bilen, evrensel düşünce perspektifine açık bireyler olarak hayata hazırlar. Sanat Eğitimi yaklaşımımız, toplumların gelişiminde güzel sanatların yerini ve önemini değerlendirmeleri, görsel sanatlarla ilgili temel terimleri, teknikleri, yöntemleri kullanma becerileri kazanmaları, farklı tekniklerin getireceği anlatım zenginliğinin bilinciyle yenilikleri takip etmeleri ve sanatsal çalışmalarında teknolojik olanaklardan yararlanmalarına imkân tanır. Bu yaklaşım, onlara hayal güçlerini geliştirmeleri, duygu, düşünce ve izlenimlerini özgün sanatsal tasarımlara dönüştürerek kendilerini sanat yolu ile ifade etmeleri için zengin uygulama imkânları sunar.

Seramik
Öğrencilerimiz seramik derslerini geniş imkânlara sahip seramik atölyesinde alır. Ders kapsamında, seramik sanatı ile ilgili temel terimleri, teknikleri, yöntemleri kullanma becerileri kazanırken, üç boyutlu çalışmalar yaparak sanat yolu ile kendilerini ifade etme fırsatı bulurlar.


Fotoğrafçılık

Işıkkent Eğitim Kampüsü’nde bütünsel gelişim programlarının bir parçası olarak fotoğraf dersleri verilir. Fotoğraf Kulübü farklı yaş gruplarının algı düzeyleri ve ilgi alanları gözetilerek temel teknik-estetik görsel çalışmaları içeren “Fotoğrafa İlk Adım” programı ile başlar. Ders içeriği oluşturulurken temel yaklaşım; fotoğraf eğitiminin temel teknik ilk adımlarını ve estetik bilgilerini içermenin yanı sıra foto-grafik öngörü, görsel algı geliştirme, görüntü düzenleme ve uygulama bölümleriyle bireysel foto-grafik gelişimi besleyen bir program hazırlamaktır.

Uygulama alanları olarak ders yapılan sınıflar, okul iç-dış mekanları ve okul dışı öğrencilerin seçtikleri alanlar kullanılır.

Teknik dersler ise foto-oyun çalışmaları ile katmanlı olarak uygulamalar içine yerleştirilerek, deneme süreçleri ile gerçekleştirilir.

“Fotoğrafta İlk Adım” ve “Temel Fotoğraf Programı”nı tamamlayan öğrenciler “İleri Fotoğraf Çalışmaları” programına katılırlar. Bu gruptaki öğrenciler özel çalışma projeleri çerçevesinde fotoğraf teknik-estetik ileri eğitim konularını kendi görsel analiz yetileri, estetik yaklaşımları ve makine yönetme becerileri ile uygularlar.

Öğrenciler proje çalışması süresince bireysel görsel düşünce tasarımı, hayal gücü ve makinelerinin avantajlarını kullanarak sonuca ulaşma pratiğini deneyimlerler.

Her iki grupta yer alan öğrenciler kendi fotoğraflarını ve arkadaşlarının fotoğraflarını paylaşarak, herkesin benzer süreçlerde çektiklerini görerek yorumlama, değerlendirme ve seçme edinimi geliştirirler.

Kulüp çalışmalarına katılan öğrencilerin fotoğrafları “Yılsonu Sanat Sergisi”nde sergilenir.Müzik

Işıkkent Eğitim Kampüsü’nde yapılan çalışmalarla;
- Öğrencilerin müziğe yönelik olumlu tutum sergileyerek öz güvenlerini ve yaratıcılıklarını geliştirmeleri,
- İlgi ve yetenekleri doğrultusunda müzik etkinliklerine yönelmeleri (şarkı söyleme, çalgı çalma, yaratıcı çalışmalar, araştırma)
- Müziksel bilgi, görgü ve isteklerini geliştirmeleri,
- Müzik terminolojisini ve dilini doğru kullanmaları,
- Müziksel algı ve bilgilenme ile müziksel temel okuma ve yazma becerilerine sahip olmaları,
- Müziğin diğer sanat dallarıyla ilişkisini kurarak estetik duygularını geliştirmeleri,
- Başkalarının benzerliklerine ve farklılıklarına karşı saygılı, bilinçli bir müzik dinleyicisi olmaları, müzik dağarcığı oluşturmaları,
- Ülkemiz müzik türleri ile evrensel bir müzik kültürüne sahip olmaları, amaçlanır.Okulumuzun öğrenci merkezli eğitim anlayışı ile paralellik gösteren, müzik dersine yönelik aktif öğrenme yöntemleri ile birlikte (Dalcroze, Orff, Kodaly, vb.) genel öğretim yöntemlerine de yer verilir. Müzik eğitiminde kazanımlara uygun olarak, erken öğrenme merkezinde küçük yaş guruplarında “Oyun, Dans, Devinim” ekseninde ilgili yöntemlerden yararlanılır.

İlkokul düzeyinde derslerimizde dans, drama, Orff yöntemini ve enstrümanlarını kullanarak çalışmalar yapılır, öğrencilerin ders içinde kendilerini müzikle ifade edebilmeleri için ortam yaratılır. Aynı zamanda oyun oynayarak bazı bestecilerin eserleri dinletilir, bu eserler ile ilgili olarak eser inceleme ve drama çalışmaları yapılır.

Bütünsel Gelişim Programlarında öğrencilerimiz bir enstrüman çalmaya yönlendirilir ve koro çalışmasıyla da çeşitli konserlerde sahne alırlar. Halk Oyunları programına katılan öğrencilerimiz değerlerimize sahip çıkarak, farklı yörelerin oyunlarını oynayıp yöre özelliklerini öğrenirler.

Ortaokul düzeyinde Orff enstrümanları ile ders içinde çalışmalar yapılır. Blok flüt ve boomwhackers kullanılarak çift sesli parçalara geçilir. Öğrencilerimiz öğrendikleri bestecilerin eserlerine enstrümanları ile eşlik ederler.

Ortaokul bütünsel gelişim programlarında da Ortaokul Pop Orkestrası belirli gün ve haftalarda, özel günlerde sahne alırlar. İlgi duyan öğrencilerimiz keman veya gitar programına katılırlar.

Halk Oyunu Festival bütünsel gelişim programında yer alan öğrencilerimiz ülkemizde veya yurt dışındaki festivallere katılıp okulumuzu temsil etmek ve farklı deneyimler kazanmak için yıl boyunca çalışmalara kalırlar.

Lise düzeyinde öğrencilerimiz derslerde müzikte dönemler, besteciler, eserleri, dünya müziği, dünya enstrümanları, Türk müziği, Türk müziği enstrümanları konularını öğrenirler ve bu konularda araştırmalar yapıp sunarlar.

Bütünsel Gelişim Programları çerçevesinde Lise Orkestramız her sene Vodafone Liseler Arası Müzik Yarışmasına katılır. Aldıkları derecelerle bizleri onurlandıran orkestramız ayrıca okul içi ve dışı birçok etkinlikte okulumuzu başarıyla temsil eder.

A Capella, modern dans, perküsyon çalışmaları da ayrıca lise okul sonrası programlarımız arasında yer alır.

Tiyatro

Işıkkent Eğitim Kampüsü’nü farklı kılan özelliklerinden biri okulun tiyatro ve müzik eğitimine verdiği önemdir.

Öğrenciler sahne sanatlarıyla ilgilenmeye okul öncesinden itibaren teşvik edilirler. Kukla Kulübü ve yaratıcı drama etkinlikleri ile başlayan sahne deneyimleri ilerleyen yıllarda profesyonel eğitimcilerle yürüttükleri çalışmalarla taçlanır.

Sanat eğitiminin öğrenci gelişiminde çok önemli rolü olduğuna inanan okulumuz, her öğrenciye seçtiği bir sanat dalında ilerleme ve sahneye çıkma imkânı sağlar. Sergilenen performanslarda farklı sınıf seviyelerinden öğrenciler beraber çalışma olanağı bulur, bu şekilde sınıflar arası kaynaşma da sağlanır.


Her yıl farklı tiyatro eserleri, müzikaller, konserler sahnelenir ve bu performanslar hem okul içi hem okul dışı seyirciler tarafından ilgiyle izlenir. 436 kişilik oturma kapasitesine sahip Mediha İçel Konferans Salonu öğrencilere performanslarını çok sayıda seyirciyle paylaşma imkânı sunar.

Tiyatro "İnsana insanla" ulaşan bir sanat dalıdır. Yaşamın ta kendisidir. Işıkkent Eğitim Kampüsü olarak çalışmalarımızı öncelikle öğrencilerimizin kişisel gelişimlerine katkı sağlamak, içi dolu bir özgüven kazandırmak için yapılandırırız. Hangi mesleği seçerlerse seçsinler öğrencilerimizin,

- Okuduğunu anlayan,
- Anladığını anlatabilen,
- İletişim becerisi yüksek,
- Fikrini ifade edebilen,
- Empatik,
- Estetik görüşü gelişmiş,
- Entelektüel

bireyler olmalarını isteriz. Bunun da başarıyı sağlayacağını düşünürüz. İşte tüm bu kazanımları edinirken "biz kültürünü" pekiştirebilmek için sene sonunda bir oyunla performansımızı daha geniş kitlelerle paylaşırız.

Cihangir Turantaş
Tiyatro Yönetmeni

Kukla Kulübü

Bütünsel Gelişim Programları çerçevesinde faaliyetlerini yürüten Kukla Kulübümüz, ilkokul öğrencilerimize kukla türleri, kukla yapımı, kukla oynatımı, dekor ve sahne tasarımı, oyunun sahnelenmesi konuları altında beden dilini ve sesini kullanabilmeyi, duygularını aktarabilmeyi ve tasarım gücünü geliştirmeyi amaçlayan çalışmalar gerçekleştirir.

Işıkkent Kukla Kulübü 2014 yılında Forum Bornova Kukla Oyun Yarışması’nda Kırmızı Başlıklı Kız oyunu ile birincilik almıştır ve her yıl birbirinden keyifli oyunları sahneye koymaya devam etmektedir. Öğrencilere kukla sanatını küçük yaştan itibaren tanıtmak ve sevdirmek amacıyla yapılan çalışmalarda öğrencilerimiz sahneleyecekleri oyunun kuklalarını kendileri hazırlar ve hazırladıkları kuklaları oynatmayı öğrenir. Hazırlanan oyun yılsonunda tüm okul öncesi ve ilkokul öğrencilerinin izlediği bir etkinlikle sahneye taşınır.

Spor

Erken yaştan itibaren düzenli spor eğitimi, çocuklarımızın fiziksel ve zihinsel gelişimlerine, takım çalışması içinde rol almalarına, rekabet içerisinde dostlukla yarışma kültürü kazanmalarına ve olumlu bir hayat sürmelerine katkıda bulunur. Okulumuzun spor kompleksi çocuklarımıza, eğitmenlerimizin gözetiminde güven içerisinde spor yapabilecekleri mükemmel bir ortam sunar. Kapsamlı ve çeşitlilik gösteren spor programı ise gerek bireysel, gerekse takım olarak öğrencilerimizin potansiyellerini ortaya koymalarını sağlar.

Öğretmenlerimiz, sporcu öğrencilerimize sorumluluk duygusu, kendine ve başkalarına saygı, dürüst oyunculuk ve özveri değerlerini aşılar. Okulumuzu temsil eden sporcu öğrencilerimiz daima ellerinden gelen çabayı göstermeye, nezaket içinde kazanmaya, onurlu biçimde kaybetmeye teşvik edilir.

Kapalı Yüzme Havuzu
Işıkkent Eğitim Kampüsü Kapalı Yüzme Havuzu, çocuklarımızın yüzme becerisini erken yaşlarda kazanmalarını, düzenli yüzme alışkanlığı edinmelerini sağlayan, fiziksel ve zihinsel gelişim süreçlerine olumlu katkılar sunan spor birimlerimizdendir.

3 yaşından başlamak üzere bütün öğrencilerimiz, düzenli olarak yüzme derslerini, yarı-olimpik kapalı yüzme havuzumuzda yaparlar. Yüzme programımız, bireysel ve takım becerilerini geliştirmeye yöneliktir. Okulumuz pek çok yüzme etkinliğine ev sahipliği yaptığı gibi, okul dışındaki yüzme turnuvalarına da katılım gösterir.


Geniş Yeşil Alan
Kampüsümüzün sahip olduğu en önemli imkânlardan biri de geniş bahçesidir. Her yaşta öğrencimizin her mevsim açık alanda spor yapma imkânına sahip olması sağlıklı büyümeleri ve gelişimleri için benzersiz bir fırsattır. Öğrencilerimiz, takım oyunlarından atletizm, futbol, tenise kadar birçok sporu açık havada geniş imkanlarla yapabilme şansına sahiptirler. Kampüs bahçesi aynı zamanda öğrencilerin sosyalleşmeleri için de mükemmel bir ortamdır.

Kapalı Spor Salonları
Kampüsümüzde yer alan iki kapalı spor salonu, donanımlı alt yapısı ile okul saatlerinde ve okul sonrası saatlerde öğrencilerimizin her spor etkinliğini yapmalarına fırsat sağlar.

Çocuklarımızın ve gençlerimizin düzenli spor yapma alışkanlığına sahip olmaları, sağlıklı bir sosyal ve fiziksel yaşam sürmelerinin temelini oluşturur. Işıkkent Eğitim Kampüsü Spor Kompleksi'nde her yaşta öğrencimiz, ilgi duyduğu spor branşında sportif becerilerini geliştirirken, sağlıklı birer yetişkin olmalarını sağlayacak spor faaliyetlerini yapabilmek için zengin imkânlara sahiptir.

X