Okulumuz bursluluk politikası gereği öğrencilerimiz başarı durumlarına göre değerlendirilirler. Yeni kayıt alınacak öğrencilere yönelik bursluluk sınavımız bulunmamaktadır.

Okul misyon ve vizyonumuz gereği aday öğrencilerimiz bütünsel değerlendirmeye tabi tutulurlar. Seviyelere göre değişen kayıt kabul prosedürlerimize ilişkin bilgileri detaylı biçimde Kayıt-Kabul sayfasında bulabilirsiniz.

Mülakat randevu ve sonuç bilgileri, kayıt ve planlama ofisi tarafından görüşmeye gelinen tarihten en fazla 3 gün sonra başvuru yapan aday veliye e-posta yolu ile bildirilir.

Milli Eğitim Bakanlığı müfredatı uygulanmakta olup, eğitim dili Türkçe’dir.

Özel Işıkkent Anaokulu, İlkokulu, Ortaokulu ve Lisesi IB (Uluslararası Bakalorya) organizasyonu tarafından akredite edilmiş okullardır. Işıkkent Eğitim Kampüsü 3-18 yaş arasında, yani k-12 düzeyinde kesintisiz IB eğitimi veren Ege Bölgesinin tek, Türkiye'nin sadece 8 okulundan biridir.

IB Dünya Okulları, yüksek kaliteli, öğrencileri düşünmeye zorlayan ve uluslararası bir eğitimin öğrenciler için önemli olduğuna inanan genel bir felsefeyi paylaşır.

IB, üniversite öncesi eğitimi 3 kategoride ele alır.

• PYP yani İlk Yıllar Programı 3-12 yaş arasını

• MYP yani Orta Yıllar Programı 11-16 yaş arasını

• DP yani Diploma Programı 16-18 yaş arasını kapsar.

 

Işıkkent Eğitim Kampüsü, IB-PYP, IB-MYP ve IB-DP programları çerçevesinde Milli Eğitim Bakanlığı müfredatını bir bütün olarak kullanmakta ve Bakanlığın kural ve düzenlemelerine tümüyle uymaktadır.

 

İkinci yabancı dil eğitimi 5. sınıfta başlar ve lise mezuniyetine kadar devam eder. Öğrenciler 5. sınıfa başlarken İspanyolca ve Fransızca dillerinden birini tercih ederek, 8. sınıfın sonuna kadar aynı dil eğitimine devam ederler. Lise hazırlık sınıfında seçtikleri dili değiştirme hakkına sahiptirler.

Her sınıfımızda; biri Türkçe biri İngilizce öğretmeni olmak üzere, aynı anda iki öğretmen bulunur. Bu iki öğretmen; ikidilli işbirlikli öğretim yaklaşımımızı kullanarak, öğrencilerle gün boyu iki dilde etkileşim kurar. Bu yaklaşım, anne ve babanın farklı anadillerine sahip olduğu ailelerdeki uygulamanın bir benzeridir. Bu yöntemle çocuklar yeni bir yabancı dili, yapılandırılmış bir ders olarak değil; o yabancı dili ilk elden deneyimleyerek edinirler. O yabancı dildeki sözcük bilgileri artar, kendilerini doğal olarak ifade etmeyi öğrenirler. Bu yaklaşımın bir parçası olarak, her iki dilde çok çeşitli metinler kullanır ve öğrencilerin hem deneyimlerini zenginleştirmelerine hem de gerçek dünyayla bağlantılar kurmalarına yardımcı oluruz. Anaokulu ve ilkokul sınıflarımızda bu yaklaşımı kullanılmaktadır.

Mezunlarımızın Üniversite yerleşim durumları 100%dür. Mezunlarımızın yerleştikleri üniversiteleri http://www.isikkent.k12.tr/mezunlarimiz sayfamızda detaylı olarak inceleyebilirsiniz.

Erken Öğrenme merkezinde sınıfların dağılımı; öncelikli olarak Milli Eğitim Bakanlığı’nın Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları yönetmeliğinde belirtilmiş olan yaş aralığı dikkate alınarak yapılır. Bu doğrultuda sınıf dinamiklerinin sağlıklı olması amacıyla; kız-erkek dağılım oranı, öğrencilerin hazır bulunuşluğu, yabancı uyruklu öğrencilerin oranı vb birçok unsur göz önünde bulundurularak öğrenci dağılımları olabildiğince homojen şekilde yapılır.

-İlkokul için sınıf dağılımlarımız belirlenirken;
-Öğrenci sayılarının şubelere eşit olarak dağıtılmasına,
-Kız-erkek öğrenci sayı dağılımlarının olabildiğince eşit tutulmasına,
-Öğrencilerimizin sosyal ve duygusal gelişimlerine (rehberlik servisimizin raporlamaları doğrultusunda),
-Öğrencilerimizin akademik hazır bulunuşluklarına (sınıf içi öğretmen gözlemlerimiz doğrultusunda),
-Sınıflar arasında ciddi akademik seviye farklılığının olmamasına
dikkat edilir.

Ortaokulumuzda sınıf düzeylerinde, şubelerde her yıl öğrenciler yeniden karıştırılarak yerleştirilir. Bu uygulamadaki amacımız öğrencilerin her yıl farklı bir sınıf atmosferi içinde olmaları, düzey olarak birbirlerini tanıma, anlama, farklı arkadaşlıklar geliştirme konusunda onları desteklemektir.

-Sınıflar belirlenirken öncelikle sınıfların akademik başarı açısından homojen olmasına dikkat edilir. Şubenin not ortalamasının birbirine çok yakın olması önemlidir.
-Kız erkek öğrenci sayılarının dengeli olması da bir başka kriterdir. 
-Bunlardan başka, öğrencilerin her birinin bireysel farklılıkları da dikkate alınarak içinde bulunacakları sınıfta sosyal, duygusal ve akademik olarak kendilerini en iyi hissedecekleri bir ortam oluşturulmaya çalışılır.
-Bu çalışma her öğretim yılının sonunda Okul Müdürü, Müdür Yardımcısı, okul Psikolojik Danışmanı, Sınıf Rehber Öğretmeni ve diğer branş öğretmenlerinin olduğu bir toplantıda tek tek öğrenciler ele alınarak titizlikle yapılır.

Lisede sınıflar, öğrencilerin akademik durumları, davranış durumları, etkileşimleri, kız-erkek öğrenci dengesi ve seçmeli dersleri dikkate alınarak her yıl yeniden düzenlenir.

Milli Eğitim Bakanlığı yönetmeliği gereği anaokulu ve anasınıflarında sınıf kontenjanımız en fazla 20; ilkokul, ortaokul ve lise için ise 24’tür.

5. sınıftan itibaren öğrencilerimiz okul üniforması giyerler.

Bulunulan yılın Eylül sonu itibariyle 36 ayını doldurmuş, öz bakım becerilerini gerçekleştirebilen ve bez kullanmayan öğrenciler kayda kabul edilirler.

Okulumuzda üniversitelerle iletişimi planlı ve sürekli yürüten bir ofisimiz bulunmaktadır. Ancak herhangi bir üniversite ile anlaşmamız bulunmamaktadır.

Veli ihtiyaçlarına yönelik olarak çeşitli eğitimler düzenlenir ve bu yolla velilerimiz de öğrenenler topluluğumuza dahil edilirler.
Her dönem “Öğretmen-Veli Toplantıları” ve “Öğrencilerimiz Paylaşıyor” toplantıları olmak üzere 2’şer toplantı düzenlenir.
Öğretmenlerimizin veli görüşme saatleri dönem başında velilerimizle paylaşılır. 

Ayrıca her yıl, yılda dört kez farklı konularda uzman konuşmacılarla “Yarınlar İçin Seminerler” serisi başlığı altında veli eğitim seminerleri gerçekleştirilir. Her dönem bir defa olmak üzere dört oturumdan oluşan bir de Etkin Anne-Baba Eğitimi verilir.

Okulumuz ücretleri Mayıs ayında yönetim kurulu kararı ile ilan edilmektedir. Bu ücretler üzerinden kardeş indirimi dışında herhangi bir indirim uygulanmamaktadır.

2. kardeş için eğitim ücreti üzerinden %10, 3. Kardeş için ise eğitim ücreti üzerinden %20 kardeş indirimi uygulanmaktadır.

Kampüsümüzde, %20 si erkek, %80’i kadın olmak üzere 117 tam zamanlı öğretmen bulunmaktadır. Öğretmenlerimizin %30'u lisansüstü veya doktora derecesine sahiptir. Ayrıca, öğretmenimizin %10'inin ana dili İngilizcedir. Öğretmenlerimizin tecrübe yılı ortalaması 17 yıldır. Öğrenci öğretmen oranımız ise her 6 öğrenciye 1 öğretmendir. Bir sınıf ortalama 18 öğrenciden oluşur.

X