İlgi, İstek ve Yetenekler Doğrultusunda Yapılandırılmış Okul Sonrası Bütünsel Gelişim Programları

“Okullar sadece akademik bilginin verilmesinden değil, çocukların bir bütün olarak yetiştirilmesinden de sorumludurlar.” inanç ve hedefiyle öğrencilerimizi bir bütün olarak yetiştirmeyi ve topluma kazandırmayı önemseriz.

Bu hedef bizim için öğrencinin;

- Farklı alanlarda ilgisinin olabileceği,

- Hobiler edinmesi gerektiği,

- Yeteneklerinin keşfedilmesi,

- Resim, müzik, spor gibi farklı alanları tecrübe etmesi için ortama sahip olması gerektiği,

- Yetkin iletişim yeteneğine sahip olması,

- Yaşamsal ve kişisel duruşuna katkıda bulunulması,

- Potansiyelini hayata geçirebileceği imkanlara kavuşması,

- Bireyin yapmakla yükümlü olduğu sorumluluklarının dışında, zevk alabileceği ve başkalarıyla paylaşabileceği ilgilerinin olduğu,

- Standart birey olmanın dışına çıkması gerektiği,

- Arkadaşlarından ayrışabileceği bir özellik kazanması gerektiği, anlamına gelmektedir.

Buna göre; okulumuzda akademik programların yanı sıra, tüm yıl boyunca uygulanan okul sonrası Bütünsel Gelişim Programlarıyla eğitim-öğretim felsefemiz zenginleştirilir. Spor, müzik, görsel sanatlar, kişisel gelişim gibi değişik alanlarda sunulan zengin okul sonrası programlarla, farklı kurum ve kurslara gitmeden, okul günlerinin devamı olarak öğrencilerin ilgi duydukları bir ya da birkaç alanda kendilerini geliştirmeleri sağlanır. Özellikle öğrencilerin bireysel gelişimlerinin desteklenmesinde bu programların rolü çok büyüktür.


Bütünsel Gelişim Programları

Bütünsel Gelişim Programları; spor, güzel sanatlar, fen ve teknoloji, kişisel ve akademik gelişim gibi alanlarda gerçekleştirilen çeşitli etkinlikleri kapsar. Bu programların amacı, öğrencilerin temel öğrenme programı çerçevesinde keşfedilen farklı alanlara ilişkin ilgi ve becerilerini geliştirme fırsatı sağlamaktır. Etkinliklerin birçoğu farklı düzeyler için planlanır. Böylece programların her seviyeden öğrenciye hitap etmesi amaçlanır.

Spor


Müfredat Dışı Spor Programları: Futbol, Jimnastik, Masa Tenisi, Satranç, Yelken, Halk Oyunları

IEK Spor Takımları: Basketbol, Voleybol, Yüzme, Satranç

Güzel Sanatlar


Müzik Kulüpleri: Orkestra, Ritim, Koro, Enstrüman Eğitimleri

Sanat Kulüpleri: Resim, Seramik, Duvar Yazıları, Origami, Tasarım, Kukla, Moda ve Maske

Tiyatro Kulüpleri: Yaratıcı Drama, Türkçe Tiyatro, Salon Dansları, Street Jazz

Kişisel Gelişim


Dil Kursları: IELTS, SAT, Konuşma Kulübü

Uluslararası Kulüpler: MUN, JMUN, JA, DI, INTERACT, TEDx

Fotoğrafçılık, Sosyal Hizmet ve Sorumluluk Kulübü, Felsefe, Akıl Oyunları, Aşçılık Kulübü


Fen ve Teknoloji

Web tasarımı ve video film yapımı

Akademik Programlar

İngilizce Dilbilgisi, İngilizce desteği, Matematik

Ofis Saatleri

Dil Eğitimleri, Sosyal Bilgiler, Matematik, Fen

X