Neden Işıkkent

Işıkkent Eğitim Kampüsü’nde öğrenciler anaokulundan lise bitirinceye kadar MEB müfredatının yanı sıra IB Programları çerçevesinde eğitim alarak lisede IB-DP programını seçerek MEB diplomasının yanı sıra IB Diploması ile mezun olabilir. Dünya çapında ve ülkemizde birçok prestijli üniversite IB Diploma notu ile öğrenci kabul etmektedir.

International Baccalaureate (IB) Higher Level sınavlarını lise eğitimleri sırasında tamamlayan öğrenciler üniversitelerin belirlediği kurallar çerçevesinde lisans eğitimlerinde bazı derslerden muafiyet isteğinde bulunabilir.

Işıkkent Eğitim Kampüsü’nde her öğrenci eğitim hayatı boyunca duyarlı, kararlı, farklılıklara saygılı, yaratıcı, dürüst, duygudaşlık kurabilen, çalışkan, ulusal ve evrensel değerlere bağlı bireyler olarak yetişir. Yoğun akademik programın yanı sıra okul sonrası saatlerde bütünsel gelişim programlarına katılarak spor, sanat, kişisel gelişim alanlarında çok yönlü olarak bilgi, beceri ve kişiliklerini geliştirirler.

Işıkkent Eğitim Kampüsü’nün çok geniş imkanlara sahip yerleşkesinde K-12 kültürü içinde sosyal, özgüvenli, farkındalıkları yüksek bireyler olarak geleceğe hazırlanırlar.

Işıkkent Eğitim Kampüsünden mezun olan öğrenciler
Ulusal ve evrensel kültür değerlerinin bilincinde,
 
Bilimsel düşünen, sorgulayıcı,
 
Sürekli öğrenen, edindiği bilgileri kullanabilen,
 
Anadili ve İngilizce’de tam yetkin, ikinci yabancı dili de akıcı şekilde kullanabilen,
 
Ulusal ve evrensel kültür değerlerinin bilincinde,
 
Bireysel ve kültürel farklılıklara saygı, hoşgörü ve anlayışla yaklaşan,
 
Atatürk ilkelerine bağlı, çağdaş, laik ve demokratik bireyler olarak toplumda yerlerini alacaklardır.
 
Kişisel gelişimi kadar yaşadığı toplumun da gelişimine önem veren ve katkıda bulunan,
 
Özgüvenli, sorumluluk bilinci gelişmiş,
 
Yaratıcı ve üretken,
 
Çağdaş iletişim yöntemlerini ve teknolojiyi etkin şekilde kullanan, yeniliklere açık,
 
Zamanını ve kaynaklarını verimli kullanan,
 
Çevre bilinci gelişmiş, çevresel sorunlara duyarlı,
 
X