Ezberleten Değil Sorgulatan Sistem

Öğrenmenin temeli olan sorgulama ve soru sorma, pek çok eğitim kurumunda gözardı edilir. İyi bir akademik ortam denince genellikle sessizce oturulan, ders dinlenen ve verilen bilgilerin olduğu gibi kabul edildiği ortamlar akla gelir. Oysa çoklu zekâ kavramı, farklı öğrenen türleri ve öğrencilerin değişen algı düzeyleri bu tür ortamlarda sağlıklı ve kalıcı bilgi edinilmesinin mümkün olmayacağını göstermektedir.

Işıkkent Eğitim Kampüsü olarak biz, öğrencilerin merak ettikleri bir soruya yanıt vermeyen bilginin, öğrenciler tarafından anlama, düzenleme, yorumlama ve hatta uygulama zorlukları oluşturduğuna inanırız. Bu nedenle derslerimizde, ünite ve konuların hazırlık aşamasında; öğrencilerin cevabını merak ettikleri bir soruyla derse başlamalarına özen gösteriyoruz. Büyük sorular ilgi çekmekle kalmıyor; aynı zamanda öğrencilerin büyük bir kısmının sorduğu “Bunu neden öğrenmek zorundayım?” sorusuna da yanıt oluyor.

Tüm düzeyler için hazırlanan sorgulama programımızla öğrencilerimiz bir yandan öğrendikleri yeni bilgiyi irdeler, doğruluğunu araştırır, sorgular ve sentezler, diğer yandan “Ne işime yarayacak” sorularının da cevaplarını bulurlar.

Bir K-12 okulu olarak öğrencilerin öğrenmeyi hayat boyu devam eden heyecan verici bir süreç olarak yaşamalarını hedefleriz. Öğrencilerin gelecek yaşamlarını destekleyecek ileri derecede akademik becerilere, olumlu sosyal ve kültürel değerlere ulaşmaları için yaklaşımımız; öğrenme sürecinde öğrencilerin araştırması, sorgulaması, keşfetmesi ve bilgiyi tüketen değil üreten olmalarıdır.

X