Işıkkent Eğitim Kampüsü yeni nesil eğitim kurumu olma vizyonu ile yola çıkılarak 1996 yılında Mimar Haydar Karabey tarafından mimari projesi hazırlanmış çağdaş bir kampüstür. Okul öncesinden lise bitinceye kadar tüm öğrencilerin farklı yaş dönemlerine göre değişkenlik gösteren ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde kurgulanmış donanımlı bir yerleşkedir.

Yapılar, ortalarında geniş ve korunaklı bir bahçe oluşturacak biçimde bir sosyal omurga üzerinde inşa edilmiştir. Önemli bir çekim odağı oluşturan öğrenim merkezini de içeren omurga tüm okul bireylerinin birbirlerini tanıyıp ilişki kuracakları bir sosyal eksen, bir ana cadde gibi kurgulanmıştır. Toplanma alanları, yemekhane, sosyal kulüpler, spor merkezi, kantinler, revir, sergi alanları, yurt holü, sanat merkezi ve oditoryum bu “ana cadde” üzerinde yer alır. Okul sistemi, bir kent modeli gibi kurgulanmış, bu ana caddede yaşanacak deneyler ile sosyal davranış modelleri edinilmesi amaçlanmıştır.

Orta bahçe, öğrencilerin sürekli iletişim içinde olacakları ve çevreyi yeniden üretecekleri bir mekan olarak kurgulanmıştır.

Okulun hiyerarşi yaratan bir ana girişi, resmi bir tören alanı yoktur. Her işlev için gerekli yerde ve sayıda giriş vardır. Eğitimi tüm mekana yaymak amacıyla koridorlar derslikler kadar geniş tutulmuş, çatı ışıklıkları ile yaşanabilir hollere dönüştürülmüştür. Engelliler için yaşamı kolaylaştırıcı ögeler; rampa, wc ve asansör mevcuttur.

Kampüs, öğrenciler ve eğitimciler için güvenli, fonksiyonel, yeşil ile iç içe, keyifli ve yaşayan bir ortamdır.

Kablosuz internet ağı; internet erişimini kampüsün her noktasından yüksek kapasite ile sağlar. Kampüs içinde belge dolaşımı, resmi belgeler de dahil olmak üzere online gerçekleşir. Gerekmedikçe kağıt kullanılmayan kampüsümüzde duyurular, kampüs içinde belirli noktalarda yer alan digital duyuru ekranlarından düzenli olarak yapılır.

X