İzmir Dışından Gelen Öğrencilere Okul Ortamında Aile Sıcaklığında Okuma İmkânı

Işıkkent Eğitim Kampüsü, dünya çapında eğitim standartlarına sahip, yüksek nitelikli, benzersiz eğitim ortamını sadece İzmirli öğrencilere değil, tüm Ege Bölgesi’ne sunmak amacıyla 2012 yılında lise yatılı bölümü açmıştır.

36 kız, 36 erkek öğrenci kapasiteli Işıkkent Eğitim Kampüsü Lise Yatılı Bölümü öğrencilerin sosyal, psikolojik ve akademik yönlerden gelişmelerini destekleyecek şekilde kızlar ve erkekler için aynı tarzda düzenlenmiş 2 kattan oluşur. Her katta birer dinlenme odası, ziyaretçi odası, revir, çamaşır yıkama bölümü bulunur. İki kişilik odalarda her öğrencinin kendisine ait yatağı, dolabı ve çalışma masası yer alır.


Yatılı Eğitimde Amaç ve Felsefe

Işıkkent Özel Anadolu Lisesi yatılı programının temel amacı, öğrencilerimizin bedensel ve psikolojik gelişmeleri için gereken en uygun sosyal ve akademik koşulları, okul ortamında aile sıcaklığı içinde sunmaktır.

Öğrencilerimizin, akademik ve sosyal gelişimlerinin yanı sıra, spor ve sanat etkinliklerinden yararlanarak boş zamanlarına değer katmaları da hedeflenir.

Birlikte yaşama kültürünün temel ögeleri olan saygı, sevgi, paylaşım, dürüstlük, anlayış, sorumluluk, yardımlaşma Işıkkent ailesinin temel değerlerini oluşturur. Bu çerçevede, yatılı okul kurallar sistemi içerisinde edinilen akademik, sosyal ve kültürel kazanımlar öğrencilerimizi hayata hazırlar.

X