Öğrencilerimize, 21. yüzyılın ihtiyaç duyduğu becerileri kazandırmak, onları yaşam boyu öğrenen bireyler olarak yetiştirmek için ICT (Bilgi ve İletişim Teknolojileri) müfredatı sürekli güncellenip, öğretime yansıtılır.

Bilgi ve İletişim Teknolojileri dersleri anaokulundan liseye tüm seviyelerde verilmekte olup, öğrencilerin ilgi alanlarına göre farklı kulüp etkinleri düzenlenir.

Eğitimde teknolojinin kullanımı ve yaygınlaşması için hem öğrencilere, hem öğretmenlere ihtiyaçları doğrultusunda rehberlik yapılır.

Işıkkent Eğitim Kampüsü öğrencileri araştırma yapabilen, bilgiyi sentezleyebilen, bilgiyi çalışmalarında kullanabilen ve ürüne dönüştürebilen öğrencilerdir.

Bilgisayar laboratuvarlarımız ve sınıflarımız öğrencilerimizin araştırma yapmaları, ulaştıkları bilgileri, çalışmalarına yardımcı olacak şekilde düzenlemelerini sağlayacak teknolojik altyapıya sahiptir.


X