Tarihçemiz

Işıkkent Eğitim Kampüsü, Çimentaş Eğitim ve Sağlık Vakfı tarafından ilkeli, öğrenci merkezli, ulusal ve evrensel değerleri bir arada özümseyen, model bir eğitim kurumunu Türk eğitim sistemine kazandırma arzusu ve hedefiyle 1998 yılında kuruldu.

Vakıf, 1996 yılında okulun fiziki yapısının yanı sıra eğitim felsefesinin, yönetim ve eğitim kadrosunun, eğitim-öğretim altyapısının oluşturulmasında görüşlerine başvurulmak üzere farklı uzmanlık alanlarından 40 kişilik bir Danışma Kurulu oluşturdu. Konusunda uzman yerli ve yabancı danışmanların yoğun çalıştayları ve vakfın hedef odaklı çalışmaları sonucunda en ince detayına kadar hassasiyetle üzerinde durularak yaratılan eğitim felsefesi, eğitim hedefleri ve fiziki ortam "Işıkkent Eğitim Kampüsü" ismiyle hayat buldu.

1998'den BugüneEylül 1998

Anaokulu, ilkokul 1. ve 2. sınıflarla eğitim-öğretime başlandı.

2004-2005

İlköğretim Okulu
ilk mezunlarını verdi.

2005-2006

Hazırlık ve 9. sınıflarla
Özel Işıkkent Anadolu Lisesi
eğitime başladı.

Aralık 2008

Özel Işıkkent Anaokulu ve İlkokulu
CIS-Council of International Schools
(Uluslararası Okullar Konseyi)
akreditasyonunu aldı.

Haziran 2009

Özel Işıkkent Anadolu Lisesi
ilk mezunlarını verdi.

Mayıs 2011

Işıkkent Eğitim Kampüsü
Cambridge Üniversitesi tarafından
Cambridge Eğitim Programlarını
(CIE-Cambridge International Examinations)
uygulamak üzere akredite edildi.

Temmuz 2011

Özel Işıkkent Anadolu Lisesi
CIS akreditasyonu aldı.

2012-2013

Lise yatılı bölümü faaliyete geçti.

Ekim 2013

Işıkkent Eğitim Kampüsü,
Uluslararası Koçluk Federasyonu
(International Coach Federation- ICF)
tarafından Uluslararası Prizma Ödülüne
(2013 International Prism Award)
layık görüldü.

2013-2014

Özel Işıkkent Anaokulu ve İlkokulu
Uluslararası Bakalorya Organizasyonu
(IBO) tarafından Ege Bölgesinin tek
IB-PYP (İlk Yıllar Programı) okulu
olarak yetkilendirildi.

Mayıs 2016

Özel Işıkkent Ortaokulu ve Lisesi
IB-MYP (Uluslararası Bakalorya
Orta Yıllar Programı) akreditasyonunu
almaya hak kazandı. Özel Işıkkent Ortaokulu,
Ege Bölgesi’nin orta yıllar programını uygulayan
tek okulu olurken, Türkiye’nin 10 okulundan biri oldu.

Mayıs 2018

Özel Işıkkent Anadolu Lisesi IB-DP
(Uluslararası Bakalorya Diploma Programı)
akreditasyonunu almaya hak kazandı. Işıkkent
Eğitim Kampüsü, okulöncesinden lise bitinceye
kadar IB programlarını kesintisiz uygulayan
Türkiye’nin sadece yedi okulundan biri oldu.

 


ÇESVAK (Çimentaş Eğitim ve Sağlık Vakfı)

Çimentaş Eğitim ve Sağlık Vakfı (ÇESVAK), eğitim ve sağlık konularında Türk Ulusunun çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmasına katkı sağlamak amacıyla kurulmuş bir vakıftır.

Eğitim ve sağlık projelerini desteklemek ve yenilikçi yaklaşımlarla daha geniş topluluklara esin kaynağı olmak amacıyla çalışan Vakıf, ilkeli, güvenilir ve kar amacı olmayan örnek bir vakıf okulu olarak 1998 yılında Işıkkent Eğitim Kampüsü’nü hayata geçirmiştir.

Vakfın Yönetim Kurulu üyeleri, okul genel müdürüyle birlikte okulun felsefesini, politikasını, stratejik planlamasını ve büyüme hedeflerini birlikte belirler ve bu çalışmaların gerçekleşmesi için maddi ve manevi destek verir.

Genel Müdür’ün Mesajı

Sevgili Anne ve Babalar,

Eğitim, birey doğduğu andan itibaren başlar; aile, okul ve çevre etkileşimiyle yaşam boyu devam eder. Biz Işıkkent’te eğitim- öğretimin sadece müfredattan ve okulun dört duvarından ibaret olmadığına inanıyoruz. Bilgiye erişimin çok kolay olduğu bu yüzyılda, bir okulun öğrenme ortamını, sadece bugün için değil yarınlar için de donanımlı bireyler yetiştirebilmek üzere tasarlaması gerektiğine inanıyoruz. Işıkkent Eğitim Kampüsü öğretmenleri olarak biz, öğrencilerimize fiziki koşulları çok yeterli bir ortamda, uluslararası standartlarda tasarlanmış bir müfredatla öğrenme ortamı sunuyoruz.fırsat yaratır ve süreç paydaşlarının istikrar göstermelerini güçlendirir.

Öncelikli hedefimiz okulda öğrencilerimizin güvende ve mutlu olmasını, onlar için tasarladığımız standartları yüksek eğitimin bir parçası olmaktan keyif almalarını sağlamaktır. Çünkü biliyoruz ki, eylemlerinde mutlu olmayan bireyler hayatta gerçek başarıyı yakalayamazlar. Biz Işıkkent Eğitim Kampüsü’nde iyi bir eğitimin, çocuğumuzu dünyanın hızla dönüşen gerçeklerine hazırlamak, çok dilli ve evrensel düşünebilen bir insan yetiştirmek, aynı zamanda öğrencilerimizi ülkelerinin sorunlarını da iyi özümseyen ve bunun için çözümler üreten bireyler haline getirmek olduğunu düşünüyoruz.

Karakterli, nazik, dürüst, etik değerleri olan bütün bireyler yetiştirmek için emek veriyoruz. Birilerinin yolundan gitmeyi değil kendi yollarını açmayı bilen bireyler olmalarını istiyoruz. Onları, sanatı, müziği, edebiyatı, bilimsel çalışmayı seven; sorumlu, ekip çalışmasına yatkın, tüm canlılara saygı duyan, ilkeli, akademik dürüstlükle donanmış, paylaşmayı ve risk almayı bilen insanlar olarak yetiştirme amacındayız. İşte bu nedenle bir yandan en üst düzeyde akademik eğitim vermeye çalışırken, diğer yandan yaşama doğru ve dolu bir şekilde bakmalarını sağlama çabasındayız.

Çocuklarımızın, çocukluklarını yaşayamadan, bir ağaca çıkıp dalından meyve koparmadan, dizlerinde çim lekesi olmadan, bir hayvanın başını okşamadan kazandığı sınav başarılarının, yaşamın anlamını körelttiğine inanıyoruz. Her birinin potansiyelini keşfetmek için çabalayacağımızdan ve çocuğunuzun kendi yaşam anlamını bulabileceği bir eğitim öğretimle karşılaşacağından emin olunuz.

Tüm bunların ışığında Uluslararası Bakaloryanın tüm programlarını uygulayan, bundan 25 yıl önce 40 kişilik bir bilir kişi heyeti tarafından en ince ayrıntısına kadar tasarlanmış bir Vakıf okulu olarak öğrencilerimiz için en doğru eğitimi verdiğimize inanıyor, onlar üzerindeki sorumluluğumuzun sadece öğrencilik hayatları boyunca değil mezun olduktan sonra da devam edeceğinin bilincinde olarak hareket ettiğimizi bilmenizi istiyoruz.

 

Bugün ve gelecekte, her zaman onların yanında olacağız.

Dr. Tufan Çapar
Genel Müdür
X