Tarihçemiz

Işıkkent Eğitim Kampüsü, Çimentaş Eğitim ve Sağlık Vakfı tarafından ilkeli, öğrenci merkezli, ulusal ve evrensel değerleri bir arada özümseyen, model bir eğitim kurumunu Türk eğitim sistemine kazandırma arzusu ve hedefiyle 1998 yılında kuruldu.

Vakıf, 1996 yılında okulun fiziki yapısının yanı sıra eğitim felsefesinin, yönetim ve eğitim kadrosunun, eğitim-öğretim altyapısının oluşturulmasında görüşlerine başvurulmak üzere farklı uzmanlık alanlarından 40 kişilik bir Danışma Kurulu oluşturdu. Konusunda uzman yerli ve yabancı danışmanların yoğun çalıştayları ve vakfın hedef odaklı çalışmaları sonucunda en ince detayına kadar hassasiyetle üzerinde durularak yaratılan eğitim felsefesi, eğitim hedefleri ve fiziki ortam "Işıkkent Eğitim Kampüsü" ismiyle hayat buldu.

1998'den BugüneEylül 1998

Anaokulu, ilkokul 1. ve 2. sınıflarla eğitim-öğretime başlandı.

2004-2005

İlköğretim Okulu
ilk mezunlarını verdi.

2005-2006

Hazırlık ve 9. sınıflarla
Özel Işıkkent Anadolu Lisesi
eğitime başladı.

Aralık 2008

Özel Işıkkent Anaokulu ve İlkokulu
CIS-Council of International Schools
(Uluslararası Okullar Konseyi)
akreditasyonunu aldı.

Haziran 2009

Özel Işıkkent Anadolu Lisesi
ilk mezunlarını verdi.

Mayıs 2011

Işıkkent Eğitim Kampüsü
Cambridge Üniversitesi tarafından
Cambridge Eğitim Programlarını
(CIE-Cambridge International Examinations)
uygulamak üzere akredite edildi.

Temmuz 2011

Özel Işıkkent Anadolu Lisesi
CIS akreditasyonu aldı.

2012-2013

Lise yatılı bölümü faaliyete geçti.

Ekim 2013

Işıkkent Eğitim Kampüsü,
Uluslararası Koçluk Federasyonu
(International Coach Federation- ICF)
tarafından Uluslararası Prizma Ödülüne
(2013 International Prism Award)
layık görüldü.

2013-2014

Özel Işıkkent Anaokulu ve İlkokulu
Uluslararası Bakalorya Organizasyonu
(IBO) tarafından Ege Bölgesinin tek
IB-PYP (İlk Yıllar Programı) okulu
olarak yetkilendirildi.

Mayıs 2016

Özel Işıkkent Ortaokulu ve Lisesi
IB-MYP (Uluslararası Bakalorya
Orta Yıllar Programı) akreditasyonunu
almaya hak kazandı. Özel Işıkkent Ortaokulu,
Ege Bölgesi’nin orta yıllar programını uygulayan
tek okulu olurken, Türkiye’nin 10 okulundan biri oldu.

Mayıs 2018

Özel Işıkkent Anadolu Lisesi IB-DP
(Uluslararası Bakalorya Diploma Programı)
akreditasyonunu almaya hak kazandı. Işıkkent
Eğitim Kampüsü, okulöncesinden lise bitinceye
kadar IB programlarını kesintisiz uygulayan
Türkiye’nin sadece yedi okulundan biri oldu.

 


ÇESVAK (Çimentaş Eğitim ve Sağlık Vakfı)

Çimentaş Eğitim ve Sağlık Vakfı (ÇESVAK), eğitim ve sağlık konularında Türk Ulusunun çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmasına katkı sağlamak amacıyla kurulmuş bir vakıftır.

Eğitim ve sağlık projelerini desteklemek ve yenilikçi yaklaşımlarla daha geniş topluluklara esin kaynağı olmak amacıyla çalışan Vakıf, ilkeli, güvenilir ve kar amacı olmayan örnek bir vakıf okulu olarak 1998 yılında Işıkkent Eğitim Kampüsü’nü hayata geçirmiştir.

Vakfın Yönetim Kurulu üyeleri, okul genel müdürüyle birlikte okulun felsefesini, politikasını, stratejik planlamasını ve büyüme hedeflerini birlikte belirler ve bu çalışmaların gerçekleşmesi için maddi ve manevi destek verir.

Genel Müdür’ün Mesajı

Değerli Veliler,

İçinde bulunduğumuz dünya geçmişte yaşanan dünyadan çok farklılaştı. Beklentileri, zorlukları ve uygulamaları çok boyutlandı. Bu nedenle kendi küçük dünyamız ve çevremiz olmaktan çıktı. Eğitimdeki gelişme ve değişim ise hem evrenselleşti, hem de amaçları güçlendi. Bizim için çocuğun ulaşması gereken hedef kadar, geçirdiği sürecin önemi de bu nedenle daha da büyüdü. Çocuğun gelişim aşamasındaki değişimlerini fark etmemek, hedefin kazanılmasını engelleyebilir ve de dünyanın kendisinden beklediklerini sekteye uğratabilir. Bundan dolayı öğretmen, rehberlik birimi ve aile arasındaki işbirliği çok önemsenmelidir. Bu işbirliği çocuğu tek yönlü değil, sosyal ve özelindeki psikolojik yönüyle de görebilmemize imkân tanır, atacağımız adımların uygunluğunu ve katkısını sorgulayabilmemize fırsat yaratır ve süreç paydaşlarının istikrar göstermelerini güçlendirir.

Öğrenci kendini huzurlu ve güvende hissettiği ortamlarda başarıyı daha kolay elde eder. Bu nedenle son derece güçlü donanımları olan kampüsümüzde öğretim faaliyetlerinin planlanması ve uygulanmasında her bir çocuğun farklı ilgi, beceri ve yeteneklerini dikkate alıyoruz. Bireye uygun çağdaş öğretim yöntem ve tekniklerini kullanarak onları 21. yüzyılın ihtiyaç duyduğu karmaşık, üst zihinsel düşünme ve sorgulama becerileri ile donatıyoruz.

Biz, çocuklarımızın iç ve dış dünyası ile ilgilenen, geleceğin çocuklarımız üzerine inşa edileceğine inanan ve sahip olduğumuz tüm imkânları çocuklarımıza adayan k12 düzeyinde bir vakıf okuluyuz. Bu inanç ve yaklaşımla öğrencilerimizin her alandaki yeterlilik ve yetkinliklerini geliştirmeyi, onları yaşayacakları topluma hazırlamayı, bireysel ve sosyal farkındalıklarını güçlendirmeyi ve onlara evrensel bakış açısı kazandırmayı önemsiyoruz. Böylesi bir öğretim sürecinden geçen öğrencilerimizin her alanda elde ettikleri başarılar ile övünüyoruz. Onların bu başarılara ulaşmalarında kendilerini keşfetmelerine özellikle fırsatlar yaratıyor ve destek veriyoruz. Bu koşullarda yetişen çocuklarımızın mezuniyetleri sonrasında yurt içi ve yurt dışı başarıları ise, hepimiz için gurur kaynağıdır.

Sizleri bu gururumuza ortak olmaya, Işıkkent Eğitim Kampüsümüze davet ediyoruz.

Canan Harmancı
Genel Müdür
X