IB nedir ?

IB yani Uluslararası Bakalorya, eğitim aracılığıyla daha iyi bir dünya yaratmaya odaklanan, dünyanın 150’yi aşkın ülkesinde uygulanan küresel bir eğitim programıdır.


1968 yılında faaliyete geçen IB 3-18 yaş arasındaki çocukları nitelikli eğitimle geleceğe hazırlar.
IB üniversite öncesi eğitimi 3 kategoride ele alır.
- PYP yani İlk Yıllar Programı 3-12 yaş arasını
- MYP yani Orta Yıllar Programı 11-16 yaş arasını
- DP yani Diploma Programı 16-18 yaş arasını kapsar.

IB Öğrenci Profili

Uluslararası Bakalorya (IB), kültürler arası anlayış ve saygı ile daha iyi ve daha huzurlu bir dünya oluşturulmasına yardımcı olacak araştıran, sorgulayan, bilgili ve duyarlı gençler yetiştirmeyi amaçlar.

IB Öğrencileri,
- Araştırıp sorgulayan,
- Bağlantılar kuran,
- Eleştirel düşünen,
- Birlikte çalışma becerisine sahip,
- Dönüşümlü düşünen,
- Farklı bakış açılarını dikkate alan,
- Eyleme geçip sonuç alan,
- Riski göze alabilen,
- Çalışmalarıyla anlam yaratan bireylerdir.

K12 Seviyesinde IB Eğitiminin Önemi

Işıkkent Eğitim Kampüsü’nde öğrenciler, anaokulundan lise bitinceye kadar MEB müfredatının yanı sıra IB Programları ile genişletilmiş ve zenginleştirilmiş eğitim programı ile geleceğe hazırlanır.

Anaokulundan itibaren öğrencilerimiz, ilgi alanları geliştirir, yeteneklerine uygun faaliyetlere katılır, akranları ile sosyalleşir, bağımsız öğrenen bireyler olarak yetişir.

Işıkkent’te biz,
- Eğitimin cevaplardan çok sorularla ilgili olduğuna inanırız. Öğrencilerimizin anlatılanla yetinmeyip soran, sorgulayan ve merak ederek önyargısızca araştıran bireyler olmalarını isteriz.
- Ezberleyen değil sorgulayan bireyler olarak çocuklarımızı her yaşta bilgiyi kullanmaları, deneyimlemeleri ve yaşama geçirmeleri için proje tabanlı bir eğitimle destekleriz.
- Öğrencilerimizi kendi belirledikleri hedefler için cesaretlendiririz, gelişim süreçleri boyunca ihtiyaç duyacakları bilgi, beceri ve deneyimler kazandırırız.
- Öğrencilerimize takım çalışması ve işbirliğini içselleştirmeleri için, başarıya birlikte ulaşacakları ortamlar oluştururuz.
- Disiplinler arası çalışmalarla kazanımları kalıcı bilgiye dönüştürürüz.
- Her öğrencinin farklı olduğu düşüncesiyle öğrencilerimizi kendilerini tanıyıp, bireysel hedeflerine ulaşmada yardımcı olacak eğitim ortamları oluştururuz.
- Öğrencilerimiz anaokulundan itibaren iki dilli, işbirliğine dayanan eğitimle İngilizce’yi yaşamın doğal akışında öğrenir. İlerleyen yıllarda kendilerini yazılı ve sözlü etkin olarak ifade edecekleri seviyeye ulaşırlar.
- Öğrencilerimizin hem birbirlerine hem de tüm dünyaya karşı sorumluluk duygusu içerisinde hareket etmelerini önemseriz.
- Ulusal ve evrensel değerlere sahip; farklı perspektiflerden bakabilen, diğer insanların bakış açısı ve koşullarına yönelik anlayış, kültürel farkındalık, açıklık ve empati geliştirmiş bireyler olmalarını bekleriz.

Anaokulundan lise bitinceye kadar 13 yıl boyunca bu eğitim felsefesini içselleştiren Işıkkentliler IB öğrenen profilinin de tanımladığı özellikleri mükemmel bir biçimde taşırlar.

X