Ulusal ve evrensel kültür değerlerinin bilincinde,
 
Bilimsel düşünen, sorgulayıcı,
 
Sürekli öğrenen, edindiği bilgileri kullanabilen,
 
Anadili ve İngilizce’de tam yetkin, ikinci yabancı dili de akıcı şekilde kullanabilen,
 
Takım çalışmasının önemini bilen ve uygulayan,
 
Bireysel ve kültürel farklılıklara saygı, hoşgörü ve anlayışla yaklaşan,
 
Atatürk ilkelerine bağlı, çağdaş, laik ve demokratik bireyler olarak toplumda yerlerini alacaklardır.
 
Kişisel gelişimi kadar yaşadığı toplumun da gelişimine önem veren ve katkıda bulunan,
 
Özgüvenli, sorumluluk bilinci gelişmiş,
 
Yaratıcı ve üretken,
 
Çağdaş iletişim yöntemlerini ve teknolojiyi etkin şekilde kullanan, yeniliklere açık,
 
Zamanını ve kaynaklarını verimli kullanan,
 
Çevre bilinci gelişmiş, çevresel sorunlara duyarlı,
 
X