Projeler ve Araştırmalar Aracılığıyla Çağın Gereklerine Göre Öğrenme

Proje tabanlı öğrenme ortamı bilinmeyenden bilinene gitmek veya bilinenden yeni bir bilinmeyen yaratmak amacıyla uygulanır.

Bizler bu öğrenme sistemi üzerinden öğrencilerimizin ilgi ve merak duydukları konuları öğretmen önderliğinde veya grup çalışmasıyla derinlemesine incelemelerini sağlarken, eleştirel bir yaklaşımda bulunmalarını, ezbercilikten uzaklaşmalarını, bilgiyi kullanmalarını, öğrenme çıktılarını doğrudan deneyimleyebilmelerini önemsiyoruz.

Öğrencilerimizin tüm sınıf düzeylerinde proje çalışmaları yapmaları, etkin öğrenme yöntemleriyle konuyu irdelemeleri, sorularına cevap aramaları, deneyler yapmaları, kaynak taramaları, bulgularını kaydetmeleri, analiz-sentez yaparak sonuç çıkarmaları ve bunları görsel-sözel veya işitsel öğeler kullanarak sunmalarını bekleriz. Işıkkent Eğitim Kampüsü olarak proje çalışmalarının sadece bilgi edinmeyi sağlamadığına, öğrencilerin sosyal ve bilişsel becerilerinin gelişmesine de katkıda bulunduğuna inanıyoruz.

X