Projeler ve Araştırmalar Aracılığıyla Çağın Gereklerine Göre Öğrenme

Proje tabanlı öğrenme, öğrencilerimizin eleştirel düşünme becerilerini, merak etme, merak ettiklerini gözlemleme, gözlemlediği olgular arasındaki ilişkilerden yola çıkarak sorunları tespit etme, onları belli bir (bilimsel) yöntem dahilinde araştırma, araştırdıklarından bir sonuca varma ve bu sonucu başkalarına aktarmak gibi becerilerini geliştirmek amacıyla uygulanır.

Bu sayede öğrencilerimizin yaratıcı düşünce, problem tespit etme, girişimcilik, inovasyon ve sorun çözme becerilerinin gelişmesi ve pekiştirilmesi sağlanır. Bizler bu öğrenme yaklaşımı üzerinden öğrencilerimizin ilgi ve merak duydukları konuları öğretmen rehberliğinde veya grup çalışmasıyla derinlemesine incelemelerini sağlarken, eleştirel bir yaklaşımda bulunmalarını, ezbercilikten uzaklaşmalarını, derslerde öğrendikleri bilgiyi buraya transfer ederek sorunu çözmeye çalışmalarını, öğrenme çıktılarını doğrudan deneyimleyebilmelerini önemsiyoruz.

Öğrencilerimizin tüm sınıf düzeylerinde proje çalışmaları yapmaları, aktif öğrenme yaklaşımıyla konuyu irdelemeleri, problem ve alt problemler oluşturmalarını, hipotezler kurmalarını, bilimsel yöntemlere başvurarak uygun yöntemleri kullanmalarını, kaynak taramaları, bulgularını kaydetmeleri, analiz-sentez yaparak sonuç çıkarmaları ve bunları görsel-sözel veya işitsel öğeler kullanarak sunmaları için onlara rehberlik yaparız. Işıkkent Eğitim Kampüsü olarak proje çalışmalarının sadece bilgi edinmeyi sağlamadığına, öğrencilerin sosyal ve bilişsel becerilerinin, özellikle bilim dilini kullanarak bilim insanı olma potansiyellerinin de gelişmesine katkıda bulunduğuna inanıyoruz.

X