Öğrencilerimiz ve kendimiz için
yüksek beklentiler yaratırız.
Öğrencileri yerel ve uluslararası toplum
hizmet çalışmalarına dahil ederiz.
Yenilikçi öğrenme ve öğretme yöntemlerini
anlayıp bunlardan yararlanırız.
Öğrencilerin duyarlı, kendini başkalarının
yerine koyabilen, saygılı ve hoşgörülü bireyler
olmalarını destekleriz.
Öğrencilerin eleştirel düşünen ve bağımsız
öğrenen bireyler olmalarına olanak sağlarız.
Öğrencilerin farklı iletişim türlerini
tecrübe etmelerini teşvik ederiz.
Öğrencilerin entelektüel, sosyal, duygusal ve
fiziksel açılardan gelişimlerini destekleriz.
Dil öğretim çalışmalarıyla öğrencilerin
farkındalığını ve iletişim becerilerini geliştiririz.
Öğrencilerin risk alabilecekleri güvenli bir ortam
yaratarak kendi hatalarından öğrenmelerini sağlarız.
Öğrencilerin hedefleri doğrultusunda üniversitelere
yerleşebilmeleri için onları hazırlarız.
Öğrencileri seviyelerine uygun düşünme odaklı
öğrenme süreçlerine dahil ederiz.
Topluluğumuzun tüm üyeleriyle
iş birliği içerisinde çalışırız.
Öğrencilerin tercihte bulunmalarına, lider olmalarına
ve sorumluluklarını yerine getirmelerine fırsat veririz.
X