Işıkkent Eğitim Kampüsü, profesyonel eğitimcilerden oluşan deneyimli ekibinin ve işbirliğini, sürekli gelişimi destekleyen öğrenme ortamının bir parçası olmaya aday eğitimcilerin başvurularını tüm yıl boyunca her branşta ve her seviyede kabul eder.

Başvurulardan sadece okulumuzun kriterlerine uygun olanlar iki yıl süre ile veri bankamızda saklanır. Kadro ihtiyacı doğduğunda başvurular değerlendirilir ve ön eleme esaslarına göre adaylar mülakata çağrılır. Okulumuz, iş başvurusunda bulunan adayların şahsi izni olmadan kişilik, kimlik bilgileri ve çalışma anlayışları hakkında bir önceki kurumdan referans alma ve bilgi toplama girişiminde bulunmaz.

IEK, ırk, yetenek, cinsiyet veya kültürden bağımsız olarak tüm öğrencilerimizin güvenliğini ve refahını taahhüt eder. Bu bağlamda mülakat sürecinin son aşamasına gelen adaylar sabıka kaydı kontrolü ve daha önceki iş yerlerinden referans kontrollerine tabi tutulurlar. Tüm IEK çalışanları, uluslararası standartlara ve ülkemizdeki yasal uygulamalara göre hazırlanmış Çocuğun Korunması Politikasına uygun süreçler izler.

Özgeçmiş bilgilerinizin veri bankamızda bulunmasını isterseniz hr@isikkent.k12.tr adresine özgeçmişinizi gönderebilirsiniz.

Okulumuza gösterdiğiniz ilgiye teşekkür ederiz.

X