Işıkkent Eğitim Kampüsü, K-12 eğitim felsefesi ile MEB müfredatını IB (Uluslararası Bakalorya) ve dünyaca kabul gören Uluslararası Programlarla entegre ederek akademik faaliyetlerini;

- Okul öncesi, İlkokul, Ortaokul ve Lise olmak üzere 4 seviyede
- Her okulun kendi bünyesinde IB (Uluslararası Bakalorya) Koordinatörlükleri
- İlkokul için IB-PYP (Uluslararası Bakalorya - İlk Yıllar Programı) Koordinatörlüğü,
- Ortaokul için IB-MYP (Uluslararası Bakalorya - Orta Yıllar Programı) Koordinatörlüğü
- Lise için IB-DP (Uluslararası Bakalorya - Diploma Programı) Koordinatörlüğü
- Okulöncesi ve İlkokulda seviye liderleri
- Ortaokul ve Lisede bölüm başkanlıkları (Matematik, Fen, Türkçe, Sosyal Bilimler, Edebiyat, İngilizce, İkinci Yabancı Diller, Görsel Sanatlar ve Müzik, Beden Eğitimi, Bilgi ve İletişim Teknolojileri)
- Her seviyede Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Uzmanları
- İlkokul ve Ortaokulda Özel Öğrenme Uzmanları
- Hazırlık Bölümü
- Lise Yatılı Bölümü

yapılanması içinde hem dikey, hem yatay entegrasyonu en etkin şekide sağlayarak yürütür.

2022-2023 Yılı Akademik Bilgileri

Toplam 760 öğrenci
Okulöncesi öğrenci sayısı: 90
İlkokul öğrenci sayısı: 205
Ortaokul öğrenci sayısı: 170 
Lise öğrenci sayısı: 295
IB-DP öğrenci sayısı: 64
117 öğretmen; 102 Türk, 15 yabancı
6 öğrenciye 1 öğretmen
Öğretmenlerin tecrübesi ortalama 17 yıl
48 destek kadro
Kadronun %30'u yüksek lisans veya doktora derecesine sahip
Kadronun %66’sı en az iki dil bilmekte
Okulöncesinde her sınıfta 2 öğretmen ve maksimum 20 öğrenci
İlkokul, ortaokul ve lisede 20-24 kişilik sınıflar
X