SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİ ÜZERİNE ÇALIŞTILAR 14.03.2019

15-17 Mart tarihlerinde JMUN kulübünde çalışmalarını yürüten 12 ortaokul öğrencimiz, İstanbul’da Koç Okulları tarafından düzenlenen “Dünya Birlikteliği: Dünyadaki Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini Teşvik Etmek” (Establishing Partnerships: Promoting the Sustainable Development Goals Around the Globe) başlıklı konferansa Belçika ve Bosna Hersek’i temsilen katıldılar. Bağlı bulundukları komitelerde Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri üzerine çalışmalar yürütüp, tüm dünyanın kalkınması için çözüm yolları ürettiler. Birleşmiş Milletler tarafından 2030 yılında gerçekleştirilmek üzere belirlenen “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri”ne yönelik olarak 2017 yılından bu yana çalışma yürütülmektedir. Belirlenen 17 hedef tüm dünya ülkelerinin yüzleştiği ortak sorunların çözümü üzerine odaklanmakta ve hedefler arasında yoksulluğa ve açlığa son verme, eşitsizliklerin azaltılması, eğitim imkanlarının düzeltilmesi gibi konular bulunmaktadır. Türkiye genelinden 46 okulun katıldığı konferansta, öğrencilerimiz akıcı İngilizceleri ve konuya hakimiyetleri ile bizleri gururlandırdılar.

GALERİ TÜM HABERLER

X