SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA ÇALIŞMALARI 20.05.2020

IB MYP Programı ve ulusal müfredat dahilinde, Ortaokul öğrencilerimiz Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine (SKH) odaklanan çeşitli temel konuları eğitim öğretim yılı boyunca tartıştılar. Bireyler ve Toplumlar (Sosyal Bilgiler), Bilim ve Dil Edinimi (İngilizce) gibi disiplinlerde “Suyun Hayatımızdaki Önemi”, “Temiz Su ve Hijyen”, “Sıfır Açlık” gibi küresel konularda farkındalık yaratmayı amaçladılar. Ayrıca “Topluluğumuzda / ülkemizde / dünya çapında insanların karşılaştığı en büyük sorunlar nelerdir?” konusunda daha derin bir tartışma yaptılar ve ülkeyi, dünyayı yönetirlerse sorunları nasıl çözebileceklerini düşündüler. Öğrencilerimiz topluluğumuzun, ülkemizin ve dünyanın karşılaştığı en büyük sorunların bazılarını belirlediler. Tespit ettikleri 17 hedefin her birini ayrıntılı olarak açıklayarak, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve onlar için ne anlama geldiklerine dair görüşlerini yansıttılar. Bu çalışma kapsamında, Biyo çeşitliliğe odaklandılar ve insanların ihtiyaçları ve istekleri ile hem insanların hem de gezegenin gelişebileceği bir gelecek yaratmak için neler yapılabileceklerini ayırt ettiler. Çalışmalarında dünyanın şu anda karşı karşıya olduğu tehditler ve biyolojik çeşitlilik kaybında artışa neden olan insan davranışları ve faaliyetleri ele aldılar. Küresel hedeflerin her birinin biyolojik çeşitlilikten nasıl etkilendiğine dair görüşlerini paylaştılar. Öğrencilerimiz ayrıca aktivist Greta Thunberg’ün profilini ve eylemlerini gözden geçirdiler ve Altın Küre töreni sırasında verdiği ünlü konuşmasından ilham alan öğrencilerimiz, “Garip bir dünyada yaşıyoruz” temasıyla halka açık bir aktivist olarak kendi konuşmalarını yazdılar. Bu etkinlikler, tartışmalar ve çalışmalar öğretmenlerin bu konularda dünyayı kurtarmamız ve daha iyi bir gelecek yaratmamız için yapmamamız gereken eylemler hakkında farkındalık artırmalarına yardım etti.

GALERİ TÜM HABERLER

X