Okulöncesi Başvuru Süreci

26 Temmuz 2014 tarih ve 29072 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği gereğince; okul öncesi eğitim kurumlarında okula kayıt:

- Anaokulu ve uygulama sınıflarına, kayıtların yapıldığı yılın Eylül ayı sonu itibarıyla 36 ayını dolduran ve 66 ayını doldurmayan çocukların kaydı yapılır.
- Ana sınıflarına, kayıtların yapıldığı yılın Eylül ayı sonu itibarıyla 48 ayını dolduran ve 66 ayını doldurmayan çocuklar kaydedilir. Ancak bir grup oluşturabilecek kadar çocuk bulunmayan okullarda 36-47 ay arası çocuklar da ana sınıfına kaydedilebilir.
- Velisinin yazılı talebi veya sağlık raporu doğrultusunda ilkokula kaydı bir yıl ertelenen çocuklar Okul Öncesi Eğitim Kurumlarına öncelikle kaydedilir.

Özel Işıkkent Anaokulu’na; belirlenen kontenjan dâhilinde aday öğrenci başvuruları alınır. Anaokulumuza başvuruda bulunmak isteyen velilerin,

a- Aday Öğrenci Kayıt Formunu doldurması
b- Belirlenen gün ve saatte öğrencisi ile birlikte okulumuza gelerek tanışması ve bilgi alış verişinde bulunması
c- Okul Öncesi Sınıf Öğretmeni ve/veya Rehberlik Uzmanı ile birlikte öğrenciyi tanımaya yönelik görüşmeler yapması gerekir.

Öğrenci gözlem ve görüşmelerinden elde edilen veriler okulumuz kayıt-kabul komisyonunca değerlendirilir ve öğrencinin kabul ve/veya reddi yönünde karar verilir. Kabul alan aday öğrencilerin kayıtları web sayfası üzerinden duyurulan resmi kayıt takvimine göre yürütülür.

Kayıt takvimi sonrasında boş kalan kontenjan olması durumunda ise ön kayıt usulüne göre öğrenci kayıt-kabul süreci “a-b maddelerine” göre yürütülür.

X