Okulöncesi Başvuru Süreci

10 Temmuz 2019 tarih ve 30827 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği gereğince; okul öncesi eğitim kurumlarında okula kayıt:

- Anaokulu, anasınıfı ve uygulama sınıflarına, kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu itibarıyla 57-68 aylık çocukların kaydı yapılır. Okulun kayıt alanında ikamet eden ve bir sonraki eğitim ve öğretim yılında ilkokula başlayacak çocukların kaydı yapıldıktan sonra fiziki imkanları yeterli olan anaokulu ve uygulama sınıflarına 36-56 aylık, ana sınıflarına ise 45-56 aylık çocuklar da kaydedilebilir.
- Bir grup oluşturabilecek kadar çocuk bulunmayan okullarda 36-68 aylık çocuklar da aynı ana sınıfına kaydedilebilir.
- İlkokula kaydı bir yıl ertelenen ve bir önceki yıl okul öncesi eğitim almamış olan 69-71 aylık çocuklara Okul Öncesi Eğitim Kurumlarına kayıtta öncelik tanınır.

Özel Işıkkent Anaokulu’na; belirlenen kontenjan dâhilinde aday öğrenci başvuruları alınır. Anaokulumuza başvuruda bulunmak isteyen velilerin,

a- Aday Öğrenci Kayıt Formunu doldurması
b- Belirlenen gün ve saatte öğrencisi ile birlikte okulumuza gelerek tanışması ve bilgi alış verişinde bulunması
c- Okul Öncesi Sınıf Öğretmeni ve/veya Rehberlik Uzmanı ile birlikte öğrenciyi tanımaya yönelik görüşmeler yapması gerekir.

Öğrenci gözlem ve görüşmelerinden elde edilen veriler okulumuz kayıt-kabul komisyonunca değerlendirilir ve öğrencinin kabul ve/veya reddi yönünde karar verilir. Kabul alan aday öğrencilerin kayıtları web sayfası üzerinden duyurulan resmi kayıt takvimine göre yürütülür.

Kayıt takvimi sonrasında boş kalan kontenjan olması durumunda ise ön kayıt usulüne göre öğrenci kayıt-kabul süreci “a-b maddelerine” göre yürütülür.

X