Lise Hazırlık Sınıfı Başvuru Süreci

2024-2025 Özel Işıkkent Anadolu Lisesi Başvuru - Kayıt - Kabul Süreci
Özel Işıkkent Anadolu Lisesi Hazırlık sınıfına öğrenci kayıtları, ön kayıt ve kesin kayıt usulüne göre yapılır. Ön kayıt sürecini tamamlayan öğrenciler arasından, puan üstünlüğü esası dikkate alınarak kesin kayıt listesi oluşturulur. Kesin kayıt listesinde yer alan öğrenciler MEB tarafından ilan edilecek tarihler arasında kayıt işlemlerini tamamlarlar. Kaydolan tüm öğrenciler, öğretim yılının ilk haftasında yeterlilik sınavlarına girerler. Hazırlık Yeterlilik Sınavlarında başarılı olan öğrenciler 9. sınıfa geçerler.

Kesin Kayıt için yapılması gereken işlemler:

·  Kayıt Ofisinde size teslim edilecek Öğrenci Kayıt Zarfı’nın ön yüzünü eksiksiz doldurarak imzalayınız.

·  Öğrenci Bilgi Formu’nu eksiksiz olarak doldurunuz. (kayda gelirken getirilmesi zorunludur.)

·  Öğrenci Sağlık Formu’nu eksiksiz olarak doldurunuz ve en son sayfasını doktorunuza onaylatınız.

·  Yüzme sporu için gerekli olan dermatoloji raporunu temin ediniz. (öğrencinin yüzmesine engel teşkil edecek bir cilt problemi olup olmadığını gösterir rapor)

·  Aşı kartını doktorunuzdan temin ediniz ve fotokopisini ekleyiniz.

·  Aşağıdaki evrakları tamamlayınız;

- 1 adet öğrenci vesikalık fotoğrafı (kayda gelirken getirilmesi zorunludur.)

- Nüfus cüzdan fotokopisi (Öğrenciye ait- kayda gelirken getirilmesi zorunludur.)

- İkametgah senedi (öğrenciye ait)

- Veli giriş kartı için 1’er adet anne –baba vesikalık fotoğrafı

 

BURSLULUK İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
Özel Işıkkent Anadolu Lisesi Hazırlık sınıfına ön kayıt yaptırmış olan adaylar,

a. Merkezi Sınav Puanı (MSP)
b. Bütünsel Öğrenci Tanıma Görüşmeleri usulüne göre değerlendirilerek %20-%100 oranlarında burs almaya hak kazanabilirler.

Lise Başvuru Süreci

Çimentaş Eğitim ve Sağlık Vakfı Özel Işıkkent Ortaokulu’ndan mezun olan öğrencilerin doğrudan liseye kayıt yaptırma hakkı vardır. Ancak; ÖDDK (Öğrenci Davranış Değerlendirme Kurulu) cezası almış olan öğrenciler bu haklarını kaybederler.

Aday öğrencinin yazılı değerlendirme ve mülakat sonuçları kayıt-kabul komisyonunca değerlendirilir. Kabul alan aday öğrencilerin kayıtları web sayfası üzerinden duyurulan resmi kayıt takvimine göre yürütülür.

Kayıt takvimi sonrasında boş kalan kontenjan olması durumunda ise ön kayıt usulüne göre öğrenci kayıt-kabul süreci “b-f maddelerine” göre yürütülür.

a- Çimentaş Eğitim ve Sağlık Vakfı Özel Işıkkent Ortaokulu’ndan mezun olan öğrencilerin doğrudan liseye kayıt yaptırma hakkı vardır. Ancak; ÖDDK (Öğrenci Davranış Değerlendirme Kurulu) cezası almış olan öğrenciler bu haklarını kaybederler.
b- Merkezi sınav sonuçlarına göre hesaplanan OYP (Ortaöğretime Yerleştirme Puanı) ile Özel Işıkkent Anadolu Lisesi'ne dış köken öğrenciler başvuruda bulunabilir.

c- Kayıt için velilerin Aday Öğrenci Kayıt Formunu doldurması gerekir.
d- Gerek ortaokulumuzdan, gerekse dış kökenden gelen öğrencilerin tamamı Hazırlık sınıfına kaydolurlar.
e- Hazırlık Yeterlilik Sınavında başarılı olan öğrenciler 9. sınıfa kayıt yaptırma hakkı kazanırlar.
f- Özel Işıkkent Anadolu Lisesi ara sınıf kayıtlarında merkezi sınav sonuçları ilk kıstastır. Ara sınıf nakillerinde kayıt kabul sınavları ve öğrenci tanıma mülakatından oluşan değerlendirme süreci, öğrencinin 8. sınıf sonunda merkezi sınava girdiği yıl aldığı puan, okulun o yıl için açıkladığı taban puanın üstünde olması şartıyla başlatılır. 

g- Ara sınıflara başka okullardan nakil olmak üzere başvuran öğrencilerin Aday Öğrenci Kayıt Formu ile birlikte;

- Merkezi sınav sonuç belgesi

- Aldıkları dersleri ve notlarını gösteren not çizelgesi,
- Disiplin kaydını gösteren belge,
- Okul değiştirme gerekçesini anlatan veli dilekçesi
ile kayıt ofisine başvurmaları gerekir. Başvurusunu zamanında ve eksiksiz yapan öğrenciler, başvurdukları sınıf için hazırlanan kabul sınavlarına girerler. Kabul Sınavında başarı gösteren adaylar mülakata alınırlar.

Aday öğrencinin yazılı değerlendirme ve mülakat sonuçları kayıt-kabul komisyonunca değerlendirilir. Kabul alan aday öğrencilerin kayıtları web sayfası üzerinden duyurulan resmi kayıt takvimine göre yürütülür.

Kayıt takvimi sonrasında boş kalan kontenjan olması durumunda ise ön kayıt usulüne göre öğrenci kayıtları aynı prosedür dahilinde yürütülür.

X