Lise Başvuru Süreci

Çimentaş Eğitim ve Sağlık Vakfı Özel Işıkkent Ortaokulu’ndan mezun olan öğrencilerin doğrudan liseye kayıt yaptırma hakkı vardır. Ancak; ÖDDK (Öğrenci Davranış Değerlendirme Kurulu) cezası almış olan öğrenciler bu haklarını kaybederler.

Aday öğrencinin yazılı değerlendirme ve mülakat sonuçları kayıt-kabul komisyonunca değerlendirilir. Kabul alan aday öğrencilerin kayıtları web sayfası üzerinden duyurulan resmi kayıt takvimine göre yürütülür.

Kayıt takvimi sonrasında boş kalan kontenjan olması durumunda ise ön kayıt usulüne göre öğrenci kayıt-kabul süreci “b-f maddelerine” göre yürütülür.

- Çimentaş Eğitim ve Sağlık Vakfı Özel Işıkkent Ortaokulu’ndan mezun olan öğrencilerin doğrudan liseye kayıt yaptırma hakkı vardır. Ancak; ÖDDK (Öğrenci Davranış Değerlendirme Kurulu) cezası almış olan öğrenciler bu haklarını kaybederler.
- Merkezi sınav sonuçlarına göre hesaplanan OYP (Ortaöğretime Yerleştirme Puanı) ile Özel Işıkkent Anadolu Lisesi'ne dış köken öğrenciler başvuruda bulunabilir.

- Kayıt için velilerin Aday Öğrenci Kayıt Formunu doldurması gerekir.
- Gerek ortaokulumuzdan, gerekse dış kökenden gelen öğrencilerin tamamı Hazırlık sınıfına kaydolurlar.
- Hazırlık Yeterlilik Sınavında başarılı olan öğrenciler 9. sınıfa kayıt yaptırma hakkı kazanırlar.
- Ara sınıflara başka okullardan nakil olmak üzere başvuran öğrencilerin Aday Öğrenci Kayıt Formu ile birlikte;

- Aldıkları dersleri ve notlarını gösteren not çizelgesi,
- Disiplin kaydını gösteren belge,
- Okul değiştirme gerekçesini anlatan veli dilekçesi
ile kayıt ofisine başvurmaları gerekir. Başvurusunu zamanında ve eksiksiz yapan öğrenciler, başvurdukları sınıf için hazırlanan kabul sınavlarına girerler. Kabul Sınavında başarı gösteren adaylar mülakata alınırlar.

Aday öğrencinin yazılı değerlendirme ve mülakat sonuçları kayıt-kabul komisyonunca değerlendirilir. Kabul alan aday öğrencilerin kayıtları web sayfası üzerinden duyurulan resmi kayıt takvimine göre yürütülür.

Kayıt takvimi sonrasında boş kalan kontenjan olması durumunda ise ön kayıt usulüne göre öğrenci kayıtları aynı prosedür dahilinde yürütülür.

Lise Hazırlık Sınıfı Başvuru Süreci

2019-2020 Özel Işıkkent Anadolu Lisesi Başvuru - Kayıt - Kabul Süreci
Özel Işıkkent Anadolu Lisesi Hazırlık sınıfına öğrenci kayıtları, ön kayıt ve kesin kayıt usulüne göre yapılır. Ön kayıt sürecini tamamlayan öğrenciler arasından, puan üstünlüğü esası dikkate alınarak kesin kayıt listesi oluşturulur. Kesin kayıt listesinde yer alan öğrenciler MEB tarafından ilan edilecek tarihler arasında kayıt işlemlerini tamamlarlar. Kaydolan tüm öğrenciler, öğretim yılının ilk haftasında yeterlilik sınavlarına girerler. Hazırlık Yeterlilik Sınavlarında başarılı olan öğrenciler 9. sınıfa geçerler.

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Kayıt Kılavuzu ve Kayıt Takvimi

BURSLULUK İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
Özel Işıkkent Anadolu Lisesi Hazırlık sınıfına ön kayıt yaptırmış olan adaylar,

a. Merkezi Sınav Puanı (MSP)
b. Bütünsel Öğrenci Tanıma Görüşmeleri usulüne göre değerlendirilerek %20-%100 oranlarında burs almaya hak kazanabilirler.

X