1. Sınıf Başvuru Süreci

26 Temmuz 2014 tarih ve 29072 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği gereğince;

- İlkokulların birinci sınıfına, kayıtların yapıldığı yılın Eylül ayı sonu itibarıyla 66 ayını dolduran çocukların kaydı yapılır. Gelişim yönünden ilkokula hazır olduğu anlaşılan 60-66 ay arası çocuklardan, velisinin yazılı isteği bulunanlar da ilkokul birinci sınıfa kaydedilir.
- Okul müdürlükleri, yaşça kayıt hakkını elde eden çocuklardan 66, 67 ve 68 aylık olanları velisinin vereceği dilekçe; 69, 70 ve 71 aylık olanları ise ilkokula başlamaya hazır olmadıklarını belgeleyen sağlık raporu ile okul öncesi eğitime yönlendirebilir veya kayıtlarını bir yıl erteleyebilir.

1.Sınıf Başvurularında Velilerin;
a- Aday Öğrenci Kayıt Formunu doldurması
b- Belirlenen gün ve saatte öğrencisi ile birlikte okulumuza gelerek tanışması ve bilgi alış verişinde bulunması
c- Rehberlik Uzmanı ile birlikte öğrenciyi tanımaya yönelik görüşme ve değerlendirmeler yapılması ve
d- Öğrencinin sınıf içi ve dışı gözlemler katılması gerekmektedir.
Öğrenci gözlem ve görüşmelerinden elde edilen veriler okulumuz kayıt-kabul komisyonunca değerlendirilir ve öğrencinin kabul ve/veya reddi yönünde karar verilir. Kabul alan aday öğrencilerin kayıtları web sayfası üzerinden duyurulan resmi kayıt takvimine göre yürütülür.

Kayıt takvimi sonrasında boş kalan kontenjan olması durumunda ise ön kayıt usulüne göre öğrenci kayıt-kabul süreci “c-d maddelerine” göre yürütülür.

İlkokul Ara Sınıflar Başvuru Süreci

Ara Sınıflara (2. ve 3. sınıflar) Nakil Başvuruları İçin:
Ara sınıflar için başvuruda bulunan adayın Aday Öğrenci Kayıt Formunu doldurması ve teslim etmesi gerekir. Aday öğrencilerin değerlendirme süreçleri ve adımları aşağıda yer aldığı şekliyledir.

Aday öğrenci yönetimin belirlediği tarih ve saat içerisinde;
a- Aday Kayıt Formu doldurulması,
b- Belirlenen gün ve saatte öğrencisi ile birlikte okulumuza gelerek tanışması ve bilgi alış verişinde bulunması,
c- Rehberlik Uzmanı ile birlikte öğrenciyi tanımaya yönelik görüşme ve değerlendirmeler yapılması ve

d- Sınıf Öğretmeni ve İngilizce Öğretmeni tarafından sınıf içi ve sınıf dışı gözlem yapılması gerekmektedir.

Aday öğrencinin gözlem ve mülakat sonuçları kayıt-kabul komisyonunca değerlendirilir. Kabul alan aday öğrencilerin kayıtları web sayfası üzerinden duyurulan resmi kayıt takvimine göre yürütülür. Kayıt takvimi sonrasında boş kalan kontenjan olması durumunda ise ön kayıt usulüne göre öğrenci kayıt-kabul süreci “c-d maddelerine” göre yürütülür

Ara Sınıflara (4. sınıflar) Nakil Başvuruları İçin:
Ara sınıflar için başvuruda bulunan adayın Aday Öğrenci Kayıt Formunu doldurması ve teslim etmesi gerekir. Aday öğrencilerin değerlendirme süreçleri ve adımları aşağıda yer aldığı şekliyledir. Aday öğrenci yönetimin belirlediği tarih ve saat içerisinde

a- Aday Kayıt Formu doldurulması,

b- Belirlenen gün ve saatte öğrencisi ile birlikte okulumuza gelerek tanışması ve bilgi alış verişinde bulunması,
c- Rehberlik Uzmanı ile birlikte öğrenciyi tanımaya yönelik görüşme ve değerlendirmeler yapılması ve
d- Sınıf Öğretmeni ve İngilizce Öğretmeni tarafından sınıf içi ve sınıf dışı gözlem yapılması gerekir.

e- Temel dersler (Türkçe-Matematik ve Hayat Bilgisi) ile İngilizce derslerinden seviye tespit sınavına alınır.

Aday öğrencinin yazılı değerlendirme, gözlem ve mülakat sonuçları kayıt-kabul komisyonunca değerlendirilir. Kabul alan aday öğrencilerin kayıtları web sayfası üzerinden duyurulan resmi kayıt takvimine göre yürütülür. Kayıt takvimi sonrasında boş kalan kontenjan olması durumunda ise ön kayıt usulüne göre öğrenci kayıt-kabul süreci “c-d-e maddelerine” göre yürütülür.

X