MYP MİNİ KİŞİSEL PROJE SERGİSİ BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİ 10.02.2020

Ortaokul öğrencilerimiz 4 aydır üzerinde çalıştıkları IB-MYP Mini Kişisel Proje çalışmalarını 7 Şubat Cuma günü sergilediler. Serginin amacı, proje sürecinde edinilen tecrübelerin takdir edilmesi, yenilikçi fikirlerin ortaya konulması, başkalarının fikirlerinden ilham alınması, sergilenen projelerin 21. yüzyıl ihtiyaçlarının karşılanmasına nasıl katkıda bulunduğunun ve bundan kimlerin faydalanabileceğinin ele alınmasıydı. Bu yılki serginin açılış konuşmasını ve sunumunu DB Tarımsal Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Borovalı yaptı. Öğrencilerimiz, BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin 13.sü olan “iklim değişikliği ve yarattığı sonuçlarla başa çıkmak için atılması gereken ivedi adımlar” konusunu ele alan Selçuk Borovalı’yı dinleme fırsatı buldular. Paris İklim Anlaşması’yla ilgili çeşitli örnekler sunan ve Greta Thunberg adlı genç aktivistin eylemlerinden bahseden Borovalı, ortaokul öğrencilerimizi uzun vadeli bir farkındalık projesi başlatmaya ve bu projenin sonuçlarını bir mektup yoluyla Greta Thunberg’e iletmeye teşvik etti. Sergide 212 proje yer aldı.

GALERİ TÜM HABERLER

X