IB DP YEAR-1 ÖĞRENCİLERİMİZ GROUP 4 PROJE ÇALIŞMASİLARINI SUNDU 15.05.2020

IB DP Year 1 öğrencilerimiz, program gerekliliklerinden olan Grup 4 Projesi’ni sanal bir bilim şenliği ile sundular. Grup 4 Projesi, Fen Bilimleri derslerinden Biyoloji, Fizik, Kimya ve Çevresel Sistemler ve Topluluklar (ESS) derslerini aynı çatı altında toplayan bir projedir. Bu projede öğrenciler, aynı tema üzerinde çalışırlar. Her grubun içerisinde farklı bilim dallarından öğrenciler olur. Gruplardaki öğrenciler, kendi alanlarında yaptıkları çalışmaları spesifik bir konu başlığında toplarlar ve işbirlikçi öğrenme yaklaşımları kullanarak arkadaşlarıyla paylaşırlar. Bu seneki Group 4 Proje Şenliği’ni içinde bulunduğumuz olağan üstü koşullar nedeni ile çevrim içi bir şenlik ile gerçekleştirdik. Dört alt başlık altında “COVID-19” ana başlığı, öğrencilerimiz tarafından araştırılarak incelendi. İlk sunum yapan grubumuz Corona virüsünün bilimsel deneyleri nasıl etkilediğini yapmış oldukları derin araştırmalarla sundular. İkinci grup öğrencileri, Corona virüs ve sosyal mesafe başlığı altında virüsle mücadeleye bilimsel bir bakış açısıyla yaklaştılar. Üçüncü grubumuz Covid-19’un yayılmasında teşhis ve tedavi yöntemlerinin etkisini ele aldılar. Virüsün hangi yaş gruplarını hedef aldığı konusunda bilimsel araştırmalara değinip, istatistiksel veriler ışığında yüksek risk grubu kişilerin özelliklerini belirlediler. Ayrıca öğrencilerimiz Covid-19 un farklı yüzeylerde tutunma süreleri hakkında araştırma çalışmalarını bilimsel yaklaşımla sundular. Tüm toplum tarafından kullanılan dezenfektanların virüs ile mücadeledeki rolünü derslerde öğrendikleri bilimsel yöntemlerle analiz ederek sundular. Son grubumuz ise maske kullanımının Covid19 yayılımının önlemesindeki rolünü irdelediler. Öksürme, hapşırma ile kişinin solunum yollarından çıkan damlacıkların iki metreden yakın mesafede bulunan kişilere nasıl bulaştığını, maske kullanımının bunu ne ölçüde önlediğini sunup, maske kullanım miktarını ülkeler bazında değerlendirdiler.

GALERİ TÜM HABERLER

X