BİRİKİMLERİNİ DİĞER EĞİTİMCİLERLE PAYLAŞTILAR 14.03.2019

Öğretmenlerin, "Sistem Düşüncesi" yaklaşımını kullanarak öğrencilerinin düşünme becerilerini geliştirmelerine, büyük resmi görerek çözüm yolları bulmalarına destek olmayı amaçlayan ESD (Eğitimde Sistem Düşüncesi) platformunun, bu yıl UKEB okullarında düzenlediği Eğitimde Sistem Düşünce Sempozyumu’na üç öğretmenimiz sunumlarıyla katıldılar. Uzun süredir ESD çalışmalarını yürütmekte olan öğretmenlerimiz, her yıl çalışmalarının kapsamını ve niteliğini geliştiriyorlar. Müfredat çerçeve programımız olan PYP ile pek çok ortak noktası bulunan ESD yöntem-teknik ve araçlarını öğretmenlerimizin önümüzdeki yıl okulumuzun her seviyesinde kullanmalarını bekliyoruz. Sempozyuma katkı koyan öğretmenlerimiz Özgün Kurt, Gökşen Akyol Kızılkaya ve Burcu Çay’ı çalışmalarından ötürü kutlar, başarılarının devamını dileriz.

GALERİ TÜM HABERLER

X