3. SINIFLARDAN ÜNİTE SONU ASAMBLESİ 27.12.2019

Bulunduğumuz Mekan ve Zaman ünitemiz sürecinde 3. sınıf öğrencilerimiz, icatlar ve keşifler ile ilgili çeşitli grup ve bireysel aktiviteler eşliğinde, röportajlar, okunan kitaplar, araştırmalar, sunumlar, Haberleşme Müzesi gezisi ve değerlendirmeler yapıp kendi öğrenimleri hakkında dönüşümlü düşünme imkanı buldular. Sürdürülebilir küresel hedefleri de göz önünde bulundurarak, eylem planlarını oluşturdular. Ayrıca İngilizce derslerinde de zamanda yolculuk kapsamında dinazorlar ile ilgili bir çalışma yaptılar. Ünite sonunda ise öğrendiklerini koridorlarında sergileyerek kazanımlarını diğer öğrencilerle paylaştılar. Böylece kavramsal anlayışlarını, becerilerini ve tutumlarını geliştirdiler. İcatlar ve keşiflerin olumlu ve olumsuz taraflarını irdelerken, yaşantımıza olan etkileri konusunda, farkındalık yaratma adına eylem çalışmalarını oluşturup sunumlar yaptılar.

GALERİ TÜM HABERLER

X