Melisa Alp
Farklı Ülkelerdeki Kadın Haklarının Değişimi Ve Ülkeye Olan Siyasi, Ekonomik Ve Sosyal Etkileri

Küresel Bağlamı
Zaman Ve Mekanda Oryantasyon
Sorgulayıcı Soru
Ülkelerin Kadın Hakları Ülkenin Sosyal, Siyasal Ve Ekonomik Yapısını Nasıl Etkiler
Küresel Kalkınma Hedfeleri
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
Proje Özeti
Bu projenin seçilme amacı zaman içerisinde kadın haklarının nasıl değiştiğini, geliştiğini ve günümüzde hangi aşamada olduğunu öğrenmekti. Proje için küresel bağlam olarak “Zaman ve Mekânda Oryantasyon” bağlamı seçildi çünkü projede farklı ülkelerdeki kadın haklarının zamanla nasıl bir ortam içerisinde değiştiği ve geliştiği araştırıldı. Küresel kalkınma hedeflerinden toplumsal cinsiyet eşitliği ile bağlantı kuruldu çünkü proje erkeklerin de sahip olduğu gibi kadınların da birçok hak sahibi olduklarını, bu hakların ülkeyi ciddi anlamda etkilediğini ve her iki cinsiyete eş değerde hak tanınmasını gerektiğine değinen bir proje olmuştur. Bu proje sonucunda kendi ülkem başta olmak üzere birçok farklı ülkenin kadın haklarını kazanma ve ilerletme süreçlerini öğrendim. Günümüzde hangi ülkenin kadın hakları bakımından hangi aşamada olduğunu ve nasıl eksikliklerin olduğunun farkına vardım. Süreç içerisinde araştırma ve özyönetim ATL becerilerimi geliştirdim. Süreç boyunca sürekli araştırma yaptım. En uygun ve doğru bilgi verme olasılığı yüksek kaynaklar seçtim. Bir konu hakkında tek bir kaynak kullanmaktansa, aynı konuyla alakalı birden çok kaynağa göz attım. Akademik dürüstlük ilkeleri çerçevesinde ürünümü oluşturdum. Bu unsurların hepsi araştırma becerilerimi geliştirdi. Projenin genel sürecini yürütme kısmında ise özyönetim becerilerimi geliştirdim. Planlı bir şekilde ilerledim. Zamanında yapmam gerekenleri yapmaya ve danışmanımla iş birliği içinde olmaya çalıştım. Projem kadın haklarının öncelikle kendi ülkemizde olmak üzere diğer ülkelerde de nasıl geliştiğini öğrenmek isteyenler için, ülkelerdeki kadın hakları kavramının yerini ve önemini merak edenler için ve hangi ülkenin bu konuda ne tür eksiliklerinin olduğunu ve nasıl geliştirilebileceğini öğrenmek isteyen kitleler için önemli olabilir.
X