Anaokulundan Lise Sonuna
IB Programlarıyla Eğitim

Işıkkent’te lise öğrencileri IB’nin MYP ve Diploma Programıyla (DP) üniversite hayatına hazırlanır.

IB Programları’nın bütünsel ve beceri temelli perspektifi sayesinde çocuklarımız;

- Güçlü bir akademik altyapı ile bilimsel çalışmalar yapma deneyimi edinir,
- Fiziksel, entelektüel, duygusal açıdan gelişir, etik değer sistemini geliştirir,
- En az 2 dilde etkin iletişim yeteneklerini sergiler,
- Klasik akademi konularında yetkinlik kazanır,
- Öğrenme teorisi çalışmalarıyla “öğrenmeyi öğrenme” becerilerini üst seviyeye ulaştırır,
- Öğrenmeyi hayat boyu devam eden heyecan verici bir süreç olarak görür,
- Zamanı en iyi şekilde kullanmayı öğrenir,
- Kendini tanıyıp, kendi hedeflerini bulur, kişisel becerilerine uygun hedefler koyar,
- Bilgiyi tüketen değil üreten olmayı benimser,
- Akademik dürüstlük ilkesi ile çok yönlü, araştırmayı seven, meraklı, yaratıcı, sorumluluk sahibi bireyler olarak yetişir.

IB Diploma Programını tamamlayan öğrenciler IB Diploma Sertifikası almaya hak kazanır. Bu diploma öğrencilere üniversite tercihlerinde çeşitli avantajlar sağlar.

Işıkkent’te dünya ölçeğinde kabul gören eğitim yaklaşımlarıyla çocuklar üniversiteye lise seviyesindeyken hazır hale gelir.

IB Diploma Programını Seçmek İçin 10 Sebep

1. IB, akademik başarı düzeyini yükseltir.

IB Diploma Programı mezunları yüksek talep gören yükseköğrenim kurumlarında eğitim görmek için daha fazla fırsata sahiptir.

2. IB öğrencileri, bütünsel gelişimle geleceğe hazırlanır.

IB Programı içerisinde ders dışı etkinlikler bütününe CAS (Yaratıcılık, Etkinlik, Toplum Hizmeti) adı verilir. CAS sayesinde IB öğrencileri ders dı¬şında da öğrenimine devam eder, entelektüel ve toplumsal sorumluluk dağarcığını zenginleştirir, fiziksel gelişimini destekler.

3. IB öğrencileri özgüveni yüksek, bağımsız öğrenen bireylerdir.

Bitirme tezi için literatür tarama, kaynakları karşılaştırıp derinlemesine öğrenme süreci IB öğrencilerinin analiz etme ve senteze ulaşma yetisini geliştirir. Kapsamlı Deneme Yazısı (Extended Essay) çalışmaları öğrencilerin eleştirel düşünce ve bir konu üzerinde araştırma yapma becerilerini artırır. Sözlü ve yazılı kendini etkin olarak ifade edebilen öğrenciler yüksek özgüven geliştirir.

4. IB uluslararası geçerliliğe sahiptir.

IB Diploma Programı (IB-DP), tüm dünyada üniversiteler ve işverenler tarafından kabul gören saygın bir uluslararası program olarak mezunlarına avantaj sağlar.

5. IB öğrencileri küresel bir vizyona sahiptir.

Dil dersleri ve kültürler arası etkileşimi destekleyen IB etkinlikleri, küresel entegrasyonun temelini oluşturan uluslararası bir vizyona hayat verir.

6. IB, eleştirel düşünme yetisini geliştirir.

IB eğitimi, problemi ortaya koymaya, analiz etmeye, çözüm için alternatif yaklaşımlar geliştirmeye, yeni fikirler üretmeye dayanır.

7. IB, öğrencilere zaman yönetiminde tutum kazandırır.

Proje tabanlı yaklaşımla araştırma ve ulaşılan bilgiyi sentezlemeye dayanan anlayışıyla IB eğitimi öğrencilere düzenli çalışma alışkanlığı ve etkin zaman yönetimi becerisi kazandırır.

8. IB öğrencileri sadece klasik sınav teknikleri ile değerlendirilmez.

IB eğitim yaklaşımı, bilgiyi ezberlemeyi değil, özümseyip farklı alanlarda kullanmayı desteklemek için yalnızca bilgiyi ölçen sınav yaklaşımlarından farklı, kavrama, uygulama, analiz, sentez becerilerini de değerlendirme sistemine sahiptir.

9. IB, farklı disiplinlerin birbirini desteklemesini sağlar.

Bilgi Kuramı (TOK) dersi, öğrencilerin farklı konu ve disiplinler arasında bağlantılar kurmasını sağlarken öğrencileri bağımsız öğrenen bireyler olarak geliştirir.

10. IB, öğrenmenin derin ve kapsamlı gerçekleşmesini sağlar.

IB, öğrencilerin altı ana disiplinde ders almasını, böylelikle farklı alanlarda öğrendiklerini birleştirerek bütünsel bir perspektifle gelişmesini sağlar.

X