Ahmet Ilgar Orhan
Türkiye’de yeni evlenen çiftlere tek çocuk sınırı getirilirse gelecekteki nüfus nasıl olur?

Küresel Bağlamı
Küreselleşme ve Sürdürülebilirlik
Sorgulayıcı Soru
Dünyamızın ve kaynaklarımızın sürdürülebilirliğine engel olan aşırı nüfus artışını dengeleyebilmek için gelişmemiş ülkeleri gelişmiş ülkeye dönüştürebilecek yatırımlarla beraber yeni nüfus modellerine başvurulabilir.
Küresel Kalkınma Hedefleri
Açlığa Son
Proje Özeti
Dünya nüfusu insanlar var olduğundan beri artmaktadır. Ama özellikle son birkaç yılda durum kontrol edilemez bir seviyeye ulaşmıştır. Dünya nüfusu yıllardır katlanarak artıyor ve artmaya devam edecek. Birleşmiş Milletlere göre nüfus 11 milyarları bulacak. Bence nüfus artışı önemli bir sorun. O yüzden projeyi yaparken amacım nüfus artışını yavaşlatacak bir çözüm bulmaktı. Küresel bağlamım küreselleşme ve sürdürülebilirlikti. Eğer nüfus artışı yavaşlatılırsa bu, Dünya’nın sürdürülebilirliği açısından yararlı olur. Küresel kalkınma hedeflerine göz atmış ve açlığa sonu kendi projemle bağdaştırmıştım. Çok basit bir mantıkla insan demek tüketim demektir. Doğduğumuzdan itibaren tüketmeye programlı bireyleriz. Tükettiğimiz başlıca kaynak ise besin. Nüfus artışının yavaşlatılmasıyla da yemek tüketimi azaltmış oluruz. Örneğin gelişmemiş A ülkesinin 2020 yılında nüfusu 10.000.000 olsun. Eğer önlem alınmazsa 1 yıl sonra nüfusun 15.000.000, önlem alınırsa 11.000.000 olacağını varsayalım. Önlem alınan senaryoda beslenmesi gereken birey sayısı daha az. Böylece açlık azaltılabilir. Projemi yaparken Dünya’nın geleceği, nüfus artışı ve demografi alanında yeni bilgiler öğrendim. Farklı bakış açılarını dinledim ve okudum. ATL becerilerinden ise düşünme becerimi geliştirdim. Projenin ortalarına doğru sıkışmıştım. Ne yapacağım konusunda belirsizlikler mevcuttu. O anda yaratıcı düşünmem ve sorunu çözmem gerekiyordu ve ben de öyle yaptım.
X