Tuna Kurucu
Arduino ile Sulama Sistemi

Küresel Bağlamı
Evrensellik ve Sürdürülebilirlik
Sorgulayıcı Soru
Aynı zamanda su tasarrufu sağlayıp sudan en yüksek verim nasıl alınabilir?
Küresel Kalkınma Hedefleri
Temiz Su ve Sanitasyon (Hedef 6) ve Bilinçli Üretim ve Tüketim (Hedef 12)
Proje Özeti
Projemde büyük tehlike altında olan su kaynaklarının optimum kullanılması, güç ve emekten tasarruf edilmesi amaçlanmıştır. Verileri çabuk ve otomatik biçimde işleyen programlanabilir bir sistem olan Arduino’yu kullanarak doğru zaman aralığında yeterli miktarda sulamayla manuel kontrolden kaynaklanan su, zaman ve emek israfları önlenmiştir.

Küresel bağlam olarak “Evrensellik ve Sürdürülebilirlik” seçmemin nedeni, evrensel açıdan önem taşıyan su kaynaklarını gelecek nesillere tükenmeden aktarmak ve özellikle tarımda yoğun olarak kullanılan doğal su kaynaklarının sürdürülebilir şekilde kullanılmasını sağlamaktır.

Küresel Kalkınma Hedefleri altında; su kıtlığına çözüm bulmak, geri dönüşüm ve tekrar kullanım teknolojilerinin kullanılmasının teşvik edilmesi, doğal kaynakların sürdürülebilir yönetiminin ve etkin kullanımının sağlanması, bilimsel ve teknolojik kapasiteleri güçlendirme konularına değindim. Arduino hakkında bilgi sahibi olmak ve çalışma prensiplerini öğrenmek için bilgisayar öğretmenimden, bu konuda eğitim almış arkadaşlarımdan ve gerekli malzemeleri temin ettiğim firma çalışanlarından çeşitli yardımlar alarak iletişim becerilerimi geliştirdim. Özyönetim becerilerimi ise proje sürecini iyi planlayarak, her toplantı tarihinde gerekli raporları zamanında hazırlayarak geliştirdim. Projemin ekonomik ve kolay uygulanabilir bir sistem olması sayesinde herkes tarafından küçük çaplı sulamalarda (Ev, bahçe), Şehirlerin park, bahçe sulamalarında ve hatta büyük çaplı olarak tarımsal alanların sulanmasında kullanılıp büyük oranda su tasarrufu sağlanacaktır. Projemin bir başka faydası da, evrensel farkındalık yaratıp geleceğimizi iyi şekillendirmemize yardım etmesidir.
X