Mehmet Hakan Tatari
Geodesic Dome çevre, alan, hacim, vb. hesaplamaları

Küresel Bağlamı
Bilimsel ve Teknik İnovasyon
Sorgulayıcı Soru
Geodesic Dome, insanlığa hangi konularda nasıl yardımcı olabilir?
Küresel Kalkınma Hedefleri
Yoksuzluğa son, Açlığa son, Temiz su ve sanitasyon, Erişilebilir ve temiz enerji, Sürdürülebilir Şehir ve topluluklar.
Proje Özeti
Geodesic Dome, üçgenler oluşan bir yarımküresel şekildir. Bu projenin birinci amacı, geodesic dome'un gelecekte insanlığa nasıl katkılarda bulunabileceğini göstermekti. İkinci amacı, bir gerçek geodesic dome ve bir maketin ölçülerini göstermek ve anlatmaktı. Projemin küresel bağlamı, Bilimsel ve Teknik İnovasyondur. Bu bağlamın projemle bağlantılı olmasının sebebi, geodesic dome'un gelecekte dünya'ya yardımcı olabilecek bir inovasyon olmasıdır. Projem, çoğu küresel hedefle bağlantılıdır. Örnek olarak,'' Yoksuzluğa son'' ile bağlantılıdır, çünkü yoksuz insanlar için ev/barınak olarak kullanılabilir. Geodesic domeların yapım maliyeti düşüktür ve yapımı kolaydır. Başka bir örnek ise ''Sürdürülebilir şehirler ve topluluklar''dır. Geodesic domelar, ev olarak kullanılabilir. Hem strese karşı dayanıklı, hem yapımı kolay, hem çevre dostu, hem de ucuzdur. Geodesic Domelarla sürdürülebilir şehirler ve topluluklar yaratılabilir. Bu süreçte en çok geliştirdiğim ATL becerileri; düşünme, araştırma ve özyönetim becerileridir. Bu becerileri çoğunlukla araştırma yaparken kullanıp geliştirdim. Bunların arasında en çok araştırma becerisini geliştirdim, çünkü bu proje sürecinde en çok araştırma yaptım. Benim projem gelecekte herkese önemli olacaktır, çünkü şu anki büyük problemlerimizi çözebilme potansiyeli vardır.
X