KENDİ ÜLKEMİZİ YARATTIK 07.02.2024

7. sınıf öğrencileri, George Orwell'in “Hayvan Çiftliği” romanından yola çıkarak “Kendi Ülkemizi Yaratmak” adlı geleneksel disiplinler arası proje çalışmalarını tamamladılar. Projenin amacı, üç farklı MYP disiplinini (Dil ve Edebiyat, Görsel Sanatlar ve Teknoloji ve Tasarım) göz önünde bulundurarak, bir ülkenin yapılandırılmasında temel değer ve unsurların gerekliliğini ve önemini araştırmaktı. Öğrenciler proje üzerinde çalışırken disiplinlere ilişkin yönergelere dayalı sistematik araştırmalar ve sunumlar yaparak araştırma becerilerini, kendi ülkelerini yaratırken edindikleri verileri ve önerileri değerlendirerek yorumlama becerilerini geliştirdiler. Bu ATL becerilerinin yanı sıra, öz yönetim becerileri de edindikleri bilgileri düzenlemelerini ve bu bilgileri inşa ettikleri modele aktarmalarını sağladı. Kendi ülkelerini tasarlarken iş birliğinin ve planlamanın önemini kavrayan öğrenciler, bireysel çalışmalarını çeşitli medya araçları aracılığıyla sunarken iletişim becerilerinden de faydalandılar. 7. sınıf öğrencileri hazırladıkları projeleri bir "Eylem ve Hizmet" etkinliği olarak 6. sınıf öğrencilerine sundular ve onlardan kategori temelli değerlendirmeler ışığında yapıcı geribildirimler aldılar. Öğrenciler tarafından hazırlanan projeleri kutlamak üzere etkinliğe 7. sınıf velileri de davet edildi.

GALERİ TÜM HABERLER

X