Beyza Akgündüz
Erkekler Yemek Yapamazmış

Küresel Bağlamı
Adalet ve Gelişim
Sorgulayıcı Soru
Her insanın cinsiyet ayrımı gözetmeksizin eşit olduğu bilinci nasıl yaratılır?
Küresel Kalkınma Hedefleri
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
Proje Özeti
Birçok alanda karşımıza çıkan kadın-erkek eşitsizliğinin gittikçe büyük bir problem haline geldiği görülür. Bunun nedeninin kadına bakış açısından kaynaklandığı kanısına varılır. “Erkek kadından üstündür.” algısıyla gelişen bu yanlış bakış açısının da ancak bireyin çocukluk döneminde değiştirilebileceği bilindiğinden, çocuklarda eşitlik bilincinin oluşturulmasının en doğru çözüm olduğu sonucuna varılır. Projenin eşitlik kavramı üzerine şekillenmiş olması ve bir kesim çocuk üzerinden toplumun bakış açısını geliştirmeyi hedeflemesinden dolayı küresel bağlam olarak “Adalet ve Gelişim” seçilir. Kadınlar ve kız çocuklarına karşı her türlü ayrımcılığın engellenmesi sadece temel insan hakkı değil, aynı zamanda sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak için büyük önem taşımaktadır. Bundan yola çıkarak projenin amacıyla da örtüşen sürdürülebilir kalkınma hedeflerinden “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” projeye uygun görülür ve proje şekillenmeye başlar. Çeşitli planlamalar yapılır, gerekli adımlar atılır. Konusu kukla tiyatrosundan yararlanarak kız-erkek eşitliği üzerine çocuklarda farkındalık yaratma olan proje ile amaca ulaşılır. Çalışılan çocuklar üzerinde bu bilinç oluşturulur. Ayrıca ortaya çıkan ürün ile de kısa bir video aracılığıyla gelecek nesillerin de bu projeden faydalanması öngörülür. Bitmiş gibi görünen bu projenin aslında izlendikçe değerlenecek bir video ile sonlanması projeyi sürdürülebilir kılan en kıymetli şey bence. Çocukların ve dolaylı yoldan toplumun bakış açısını değiştiren bu proje benim de organizasyon becerilerimi, iletişim becerilerimi ve yaratıcı düşünme becerilerimi geliştirmemi sağladı.
X