Okula Dönüş

Pandemi sonrası eğitim-öğretim faaliyetlerinin başlaması ciddi bir planlamayı ve olağanüstü tedbirli olmayı gerektirmektedir. Tüm dünyayı etkisi altına alan Coronavirus pandemisi ve COVID-19 virüsünün seyri ile ilgili velilerimizin ve öğrencilerimizin kaygıları olduğunu biliyoruz. Salgın ile ilgili olarak, bağlı olduğumuz tüm kamu kurumlarını, yerel ve küresel gelişmeleri titizlikle takip ediyor; okulumuzun açılışı ile ilgili planlarımızı şekillendirmeye, güncel bilgi ve durumlara uyarlamaya devam ediyoruz.

Işıkkent Eğitim Kampüsü’nde öğrenim gören öğrencilerimizin, tüm öğretmelerimizin ve personelimizin COVID-19 nedeniyle herhangi bir risk taşımamaları; sağlıklı, güvenli, sistemli, kurumsal bir yapı içerisinde eğitim faaliyetlerimizin sürdürülmesi; fiziki yapı ve araç gereçlerin yeni sosyal yaşama uyumlu hale getirilerek düzenlenmesi; virüse karşı her türlü hijyen koşullarının garanti altına alınması için kurallar belirlenmiş, prosedürler oluşturulmuş ve gerekli sistemler kurulmuştur.

Akademik program ile ilgili güncellemeler, okulda sosyal mesafe, sınıf düzenleri, giriş-çıkış kuralları, servis kullanımı, yemekhane düzenlemeleri, sağlık konuları ve revir işleyişi, yatılı düzenlemeleri, okul ziyaretçi kısıtlamaları gibi birçok konuda uygulamalarımıza ilişkin detaylı bilgileri aşağıdaki kitapçıklarımızda bulabilirsiniz.

Kampüsümüz içinde her bir bireyin sağlığını korumak, pandemi yayılımını engellemek ve dışarıdan gelebilecek muhtemel riskleri azaltmak için yüz yüze eğitim süreci boyunca aşağıdaki koruyucu tedbirler alınarak, okul geneline uygulanır.

Tüm öğrenme ortamları, tuvalet ve ortak alanlarda dezenfektan aparatları
Yedek Maske
Tuvalet ve soyunma odalarında sensörlü musluk ve sabunluk
Destek hizmetlilerinin tamamında koruyucu ekipman
Okulun tüm bölümlerinde bilgilendirme ve uyarı işaretleri
Kendi mutfağımızda paketlenmiş ara ve ana öğün
Paketli çatal-bıçak, tuz-baharat, sos

Günün hangi rutini veya süreci olursa olsun çalışmaların tamamında

-Eller düzenli aralıklarla yıkanır ve dezenfekte edilir.
-Sosyal mesafe kuralı önemsenir ve en az 1 metre kuralına uygun biçimde beklenir, oturulur, sohbet edilir.
-Ateş ölçümü herkese yapılır.
-Maske kullanımı öğrenciler ve tüm çalışanlar için bir tercih değil, zorunluluktur.
-Ayakkabıların ve giysilerin temiz olmasına özen gösterilir.

Yüz yüze eğitim sürecine dahil olan tüm paydaşlar “ESAMA” kurallarına uymakla yükümlüdürler.

Öğrenme Ortamları

Eğitim öğretim faaliyetlerinin planlanmasında başta sosyal mesafe kuralı olmak üzere, genel hijyen kurallarının işletilebilir olmasına ve salgın riskinin bertaraf edilmesine imkân sağlayacak yapılanmaya önem verilmiştir. Buna göre tüm öğrenme ortamlarının ESAMA kuralları kapsamında yerleşim özelliği taşımasına dikkat edilmiştir.

Tüm sınıflar;

-Öğrenciler arasında minimum 1m mesafenin korunmasını sağlayacak şekilde düzenlenmiş,
-Her öğrencinin oturacağı yer belirlenerek isimlendirilmiş,
-Her sınıfa dezenfektan yerleştirilmiş,
-Hava şartlarına bağlı olarak klima kullanımı zorunlu olmadıkça, doğal havalandırmanın tercih edilmesi istenmiştir.

Tuvalet ve lavaboların;

-Temizlik ve dezenfektasyonunun günlük olarak, okul giriş ve çıkışları ile her teneffüs sonrası yapılacak şekilde planlanmış,
-Musluklar ve sabunluklar sensörlü hale getirilerek el temasının engellenmesi sağlanmış,
-Uyarı işaretleri ile aynı anda içeride kaç öğrenci bulunabileceği belirtilmiştir.

Spor Salonları, Laboratuvarlar, Kütüphane ve Atölyelerde;

-Öğrencilerin tek başına mekânda bulunmaması,
-Kapıların kilitli olması ve giriş çıkışların kontrol altında tutulması,
-Ders malzemelerinin kapalı dolaplarda muhafaza edilmesi,
-Çalışmaların öğretmen gözetiminde yapılması,
-Oturma düzenlerinin oluşturulması ve öğrencinin öğretmen talimatı olmaksızın yer değiştirmemesi,
-Dezenfektan cihazı yerleştirilmesi,
-Giriş ve çıkışlarda dezenfektasyon yapılması, önemsenmiş ve yürütülmesi konusunda gerekli tedbirler alınmıştır.

Bahçe ve açık alanlar;

-Her okul kendi bahçesini kullanır.
-Okulun tüm alanları sosyal mesafe kuralına uygun hale getirilmiştir.
-Bahçedeki banklara ve iç mekânda yer alan masa-sandalyelere çıkartmalarla yeni sosyal oturma düzeni belirlenmiştir.

Servisler;

Öğrencilerimizin servislerine iniş ve binişlerine yönelik süreçler hassasiyetle ele alınmış, sosyal mesafe ve hijyen kurallarının işletilmesine önem verilmiştir.

-Servisler günlük olarak dezenfekte edilir.
-Hostesler pandemi konusunda eğitilir.
-Servis kullanan tüm paydaşlar maske kullanım kuralına uygun hareket eder. Maskesiz binişlere izin verilmez.
-Tüm paydaşlar servisler için belirlenmiş indirme ve bindirme yerlerine riayet etmekle yükümlüdür.
-Servise indirme/bindirme izni verilmedikçe servis hareket etmez.
-Kendi imkanlarıyla gelen öğrenciler belirtilen güvenlik kapılarından içeri ateş, maske kontrolü yapılarak alınırlar.

Covid-19 Pozitif Vaka Çıkması Durumunda Yürütülecek İş ve İşleyiş

1 Ekim 2020 tarihinde, T.C. Sağlık Bakanlığı Bilimsel Danışma Kurulu tarafından hazırlanan “COVID-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi” gereğince, COVID-19 tanısı almış, temaslı veya yakın temaslı bulunan öğrenci ve personelimiz için aşağıdaki şemada belirtilen süreçler işletilir. Veli ve okul arasındaki iletişimin ivedilikle yürütülmesi, gerekli görülmesi halinde sağlık otoritelerinin haberdar edilmesi beklenmektedir.

Kaynak: T.C Sağlık Bakanlığı COVIT-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi Bilimsel Danışma Kurulu Çalışması / 1 Ekim 2020

X