IB-CIS UYGULAMALARI ÇALIŞTAYINA KATILDILAR 20.02.2023

IB-CIS ziyaret hazırlığı kapsamında öğretmenlerimiz PYP ve MYP Akademik Koordinatörlerimiz Evrim Yalçın ve Lyudmyla Boysan liderliğinde ara tatilde bir araya geldiler. “Okulda Küresel Vatandaşlık ve Uluslararası Düşüncenin Geliştirilmesi” konulu atölye çalışmasına katıldılar. Çalıştayın amacı, belirli kavramlar hakkında farkındalık yaratmak, bunların mevcut çalışmalarda nasıl uygulandığını yansıtmak ve nasıl geliştirilebileceği hususunda bilgi alışverişi yapmaktı. Çalıştaylarda tüm okul paydaşları daha derin bir anlayış düzeyine getirilebilmenin olası yolları da tartışıldı.

GALERİ TÜM HABERLER

X