HAYVAN ÇİFTLİĞİ PROJLERİNİ ONLINE SUNDULAR 09.06.2021

7. sınıflarımız, Gerge Orwell'in “Hayvan Çiftliği” romanından yola çıkarak geleneksel disiplinler arası “Kendi Ülkemizi Yaratmak” projesi üzerinde çalışmalarını tamamladı. Projenin amacı, üç farklı MYP disiplinini (Dil ve Edebiyat, Görsel Sanat ve Teknoloji ve Tasarım) dikkate alarak bir ülkenin oluşumundaki değerlerin ve unsurların gerekliliğini ve önemini araştırmaktı. Proje üzerinde çalışırken tüm disiplinlerde verilen yönergelere göre konuların, sistematik bir araştırmayla ve sunum becerileri üzerine çalıştıkları sırada; araştırma becerileri gibi belirli ATL becerilerini geliştirirken kendi ülkelerini oluşturup verileri ve önerileri değerlendirirken yorumlama becerilerini de geliştirdiler. Öz-yönetim becerileri, bilgilerini organize etmelerine ve modellerin inşasına aktarmalarına yardımcı oldu. Tasarladıkları ülkenin oluşumunda iş birliği ve planlamanın önemini kavradılar. Bireysel olarak hazırladıkları çalışmaları çeşitli medya araçlarını kullanarak sunarken öğrencilerin iletişim becerilerinin geliştirilmesine önem verildi. “Hizmet Etkinliği” olarak ele alınan bu çalışmada 7. sınıf öğrencilerimiz projelerini online bir şekilde 6. sınıf öğrencilerine sundu ve çalışmaları belirli kategorilere göre değerlendirildi. Öğrencilerimiz, aldıkları olumlu geri bildirimler sayesinde bu zorlu COVID-19 döneminde çok değerli bir deneyim elde etmiş oldular.

https://padlet.com/myppad/con57blq4nzx67hj

GALERİ TÜM HABERLER

X