FARKINDALIK YARATAN ÇALIŞMALARINI ASAMBLEDE PAYLAŞTILAR 30.05.2022

3. sınıf öğrencilerimiz, “Bitkiler, insanlar ve diğer canlılar için yaşam kaynağıdır.” ana fikri doğrultusunda kapsamlı bir proje çalışması yaptılar. Sorgulama basamakları olan “Bitkilerin diğer canlılara faydaları, bitkiler olmadan yaşamın nasıl olacağı ve bitkileri korumak için yapabileceklerimiz” üzerinde çeşitli etkinlikler düzenlediler. Etkinliklerin sonunda bir proje kitapçığı oluşturdular. Okulumuzun bahçesine bitkiler ekip yetişme süreçlerini takip ettiler. Hem ülkemizde hem de ülkemizin dışında var olan endemik bitkileri de araştırma fırsatları buldular. Ayrıca, bitkileri koruma yolları konusundaki çalışmalarıyla sürdürülebilir bir dünya için ileriye dönük düşünceler üretip farkındalık oluşturabilecek bireyler olma yolunda güzel adımlar attılar. Bütün bunların sonunda “Bırak doğa seni iyileştirsin.” sloganıyla farkındalık yaratan çalışmalarını okul topluluğuyla paylaştılar.

GALERİ TÜM HABERLER

X