CİNSEL GELİŞİM EĞİTİMLERİ HAKKINDA VELİLERİMİZ BİLGİLENDİRİLDİ 17.04.2018

10 Nisan 2018 tarihinden bu yana Rehberlik Bölümü Koordinatörü Gülin Memiş tarafından ortaokul öğrencilerimize Cinsel Gelişim Eğitimi Dersleri verildi. Dersler her şube için tek tek planlanarak uygulandı. Öğrencilerimize verilen derslerin bitimini takiben veliler için “Cinsel Gelişim Eğitimi Veli Bilgilendirme Toplantısı” yapıldı. Bu toplantıda her sınıf seviyesinde öğrencilerle paylaşılan bilgiler ve yararlanılan görseller velilerimizle de paylaşıldı ve öğrencilerden bu konularla ilgili gelen soruların yaş düzeyine göre nasıl yanıtlandığı anlatıldı. Katılan velilerimize çok teşekkür ederiz.
X