ANTALYA KİMYA OLİMPİYATLARINA KATILDILAR 18.05.2022

2022 yılı, 13-14 Mayıs tarihlerinde Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanlığı ve Eğitim Fakültesi iş birliğinde Kimya Bölümü ile Kimya/Fizik Eğitimi Anabilim Dalı destekleri sağlanarak A.Ü. Eğitim ve Fen Fakülteleri binalarında organize edilen 5. Antalya Kimya Olimpiyatlarına 10. sınıflardan dört öğrencimiz katıldı. 13 Mayıs tarihinde Kimya Olimpiyat sınavına katılan öğrencilerimiz okulumuzu başarıyla temsil ettiler. 14 Mayıs tarihinde ikinci oturuma izleyici olarak katılan öğrencilerimiz Kimya Bilgi Yarışmasını izleme olanağı yakaladılar.

Olimpiyatların Akdeniz Üniversitesi tarafından düzenlenme amacı:

• Lise öğrencileri olimpiyatlar açısından kritik bir kitle olup zihinsel potansiyellerini olabilecek en yoğun şekilde kullanmaları, olaylar üzerine düşünmenin ve açıklama üretmenin geliştiren yönünü algılamaları, sorular kurgulayarak veya sorarak muhakeme yeteneklerini arttırmayı, bilimsel düşünme yeteneği kazandırıp öğrendikleri konularda yoğun analizler/sentezler yapmalarını sağlamaktı.

• Ülkemizde sportif alanda yeteneklerini ve hedeflerini geliştirebilen gençler kısmen de olsa fırsatlar yakalayabiliyor iken bilimsel potansiyelleri dolayısı ile "deha" olduğu düşünülen üstün zekalı öğrenciler dahi bu yeteneklerini gösterebilecekleri bilimsel nitelikteki olimpiyat organizasyonları bulmakta sıkıntı çekiyorlar. Bu ve benzeri organizasyonlar bilimsel vizyonu ve bilimsel düşünce üretme becerileri olan gençler için yaşam alanı niteliğindedir.

• Gençlerin hedef sıkıntısı çektikleri ve ezbere dayalı eğitim süreçlerinde yıprandıkları bir zeminde kendilerini gerçekleştirebilecekleri bir bilim yarışması düzenlemenin ülkemiz açısından da önemli olmasıdır.

• Potansiyeli olan öğrencilerin olimpiyat sürecinde benzer özelliklerdeki arkadaşlar edinmesi, sosyal temaslar kurarak iletişim becerilerini geliştirmeleri, hatta ortak çalışma veya inceleme projeleri üretmeleri beklenen diğer bir amaçtır.

GALERİ TÜM HABERLER

X