İzmir Kolejler 16.05.2000


İzmir kolejler açısından son derece zengin bir şehirdir. Türkiye genelinde kolej sayısının en fazla olduğu şehirlerin başında İzmir gelir. İzmirlilerin pek çoğu çocuklarına kolej eğitimi aldırmak istediği için, her geçen gün İzmir kolejlerine rağbet daha da artmaktadır. Çocuğunu koleje göndermek isteyen kişilerin bu tercihte bulunmalarında kolej eğitiminin öğrencilere ve ebeveynlere sağladığı avantajlar etkilidir. Kolejlerde verilen eğitimde hem öğrencilerin akademik bilgi birikimi arttırılmakta hem de öğrencilere sosyal-duygusal gelişim imkanları sağlanmaktadır.

Sosyal faaliyetler ve dersler arasındaki denge son derece iyi bir şekilde kurgulandığı için öğrenciler eğitim aldıkları kurumlardan oldukça memnun kalmaktadırlar. Bu noktada veliler çocuklarını hangi koleje göndereceklerine dair karar vermekte zorlanabilirler. Işıkkent Eğitim Kampüsü 1998 yılından beri edindiği birikim ve tecrübeyle İzmirlilere güvenle eğitim hizmeti vermektedir.

Bir vakıf okulu olan Işıkkent Eğitim Kampüsü, öğrencinin kendi ayakları üzerinde durabilmesini ve öğrendiği bilgileri yaşamına entegre ederken toplumsal duruşunu kazanabilmesini hedeflemektedir. Benimsediği proje tabanlı, bütünsel eğitim yaklaşımı ve uyguladığı uluslar arası eğitim programları ile geleceğin dünyasının ihtiyaç duyduğu bilgi ve becerilerle donanmış bireyler yetiştirmektedir.

 

Kolej eğitiminin imkanları nelerdir?


Kolej eğitiminde çocuklara sadece akademik bilgi verilmekle yetinilmemektedir. Eğitim sisteminin salt bilgi esasına dayalı olması, öğrencilerin edindikleri birikimi pratiğe dökmelerini engellemektedir. Bu nedenle kolejlerde verilen eğitimde deneyler ve gözlemlere dayalı, proje tabanlı etkinlikler çocukların bilgilerini pekiştirmeleri sağlanmaktadır. izmir kolejler Bu sayede çocuklar bir yandan sınavlara daha sağlam temellerle hazırlanırken, diğer yandan ise bu bilgileri içselleştirerek sağlam bir geleceğe adım atmaktadırlar. Kolejlerde verilen müzik ve görsel sanatlar, spor derslerinde çocukların sahip oldukları yetenekler geliştirilmektedir.

Kolejlerde hangi yabancı diller öğretilmektedir?


Dünyada zaman içerisinde popüler olan diller değişmektedir. 20. yüzyılın başında dünyada en yaygın diller Fransızca ve Almanca iken, aynı yüzyılın sonlarında dünyadaki en yaygın dil İngilizce haline gelmiştir. 21. yüzyıl dünyasında İngilizce bir dünya dilidir. Bu nedenle Işıkkent Eğitim Kampüsü’nde İngilizce eğitimine büyük önem verilmektedir. Okulun bünyesinde bulunan İngilizce öğretmenlerinin önemli bir kısmının ana dili İngilizcedir. Bu çocuklar için büyük bir avantajdır. Çünkü ülkemizdeki dil eğitiminin temel sorunu olan konuşamamak meselesi, pratik yapmamakla doğrudan ilgilidir. Ana dili İngilizce olan öğretmenlerin temel misyonu çocuklarla İngilizce konuşmaktır. Bu sayede çocuklar küçük yaştan itibaren dünya ile bütünleşik bir hayat felsefesine sahip olmaktadır. Işıkkent Eğitim Kampüsü dinamik bir eğitim kurumudur. İngilizce çağın dili olmasına rağmen, zamanı geldiğinde farklı dillerin öneminin artabileceğinin bilincindedir. Bu bilinç okulda ikinci bir yabancı dil eğitiminin verilmesini sağlamıştır. Çocuklar İngilizcenin yanı sıra, Fransızca, İspanyolca ve İtalyanca dillerinden birisini öğrenmektedir.

Kolejler geleceği nesilleri nasıl şekillendirir?


Geleceğin meslekleri hiç şüphesiz ki değişecektir. Işıkkent Eğitim Kampüsü’nün temel misyonlarından birisi de çocukları geleceğin mesleklerine hazırlamaktır. Bunun bilincinde olan idari kadro ve öğretmenlerle çocuklara iyi bir gelecek için özel bir eğitim verilmektedir. Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte günümüzde pek çok mesleğin önemi azalmıştır. Artık herkes teknolojinin öneminin farkındandır. Gelecek nesilleri şekillendirecek olan teknolojik gelişmeleri tasarlayacak bir eğitim, aydınlık geleceğin anahtarı niteliğindedir.

Ülkemizde eğitim başarısı sadece sınav sonuçlarına bağlı olarak değerlendirilirken, Işıkkent Eğitim Kampüsü’nde bilimsel araştırmalara dayanan, yenilikçi yaklaşımlarla uluslararası standartlardaki eğitime öncülük edilmekte; sonuca giden yolda süreci gözlemlemeye, değerlendirmeye ve öğrenciye değer katmaya özen gösterilmektedir.

Işıkkent Eğitim Kampüsü’nde anaokulundan liseye bitinceye kadar Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından onaylanan müfredat temel öğretim anlayışı ve hedefi olarak kabul edilmekte; ancak bilim üretim düzeyleri yüksek, gelişmiş ülkelerin eğitim sistemleriyle aynı standartları sağlayabilmek amacıyla uluslararası öğretim programları uygulanmaktadır.

Kolej eğitiminin avantajları nelerdir?

Kolejler başarı getirir mi?


Yapılan araştırmalar merkezi sınav sistemlerinde koleje giden öğrencilerin daha yüksek puan aldığını ortaya koymaktadır. Kolejlere giden öğrencilerin “başarılı öğrenciler” olduğuna dair bir algı vardır. Aslında bu algı doğrudur. Çünkü kolejlerde başarı odaklı bir eğitim verilirken aynı zamanda da istedikleri hedeflere kolayca ulaşabilmektedirler. Uzman öğretmenler ve rehberlik kadrosunun titiz çalışmasıyla birlikte öğrencilerin başarılı olması sağlanmaktadır. izmir kolejler

Öğrencilerin duygusal gelişimi nasıl sağlanır?


Çocukların ergenlik dönemindeki temel gelişimlerinden birisi duygusal gelişimdir. Rehberlik öğretmenleri her bir çocuğun duygusal gelişimini yakından takip ederek, onların duygusal gelişimlerinin tamamlanma sürecinde en yakın dostu olmaktadır. Rehberlik öğretmenleri sadece derslerdeki başarı ve başarısızlık durumlarıyla değil, çocukların hayatta karşılaşabilecekleri bütün sorunları çözebilmeleri için rehberlik etmektedir.

Işıkkent Eğitim Kampüsü’nde öğrencilerin bilişsel, sosyal, duygusal ve fiziksel gelişimleri okul öncesi yani anaokulundan liseyi bitirinceye kadar her düzeyde okul psikoloğu ve öğretmenler tarafından gözlem teknikleri kullanılarak yakından takip edilmektedir.

Sınavlarda başarı oranı nedir?


İzmir kolejlerinin tanıtımlarına bakıldığında sınavlardaki başarı tablosunun her zaman öne çıkarıldığı görülmektedir. Burada en fazla dikkat edilmesi gereken şey bireysel başarılar ve toplu başarının birlikte değerlendirilmesidir. Okulun başarısı, bütün öğrencilerinin elde ettiği sonuçlar ortaya konularak belirlenebilmektedir. Işıkkent Eğitim Kampüsü sahip olduğu eğitim vizyonuyla bireysel başarı odaklı değil ortak başarı odaklı bir başarı hedeflemektedir. Bu nedenle okuldaki bütün öğrencilerin hedeflerine ulaşabilmeleri için onlara destek olmaktadır. Öğrencilere özel olarak hazırlanan çalışma programları ve öğrencilerin tespit edilen eksiklerin giderilmesi için planlanan özel çalışmalarla başarıya giden yoldaki engeller ortadan kaldırılmaktadır. Böyle olduğu için sınav gruplarında öğrenciler kendi başarıları kadar arkadaşlarının başarılarıyla da övünç duymaktadır.

GALERİ TÜM HABERLER

X